Dobro wspólne to nie tylko ideał, ale bardzo praktyczny cel; jego wyznaczanie i osiąganie spaja bliskich sobie ludzi, także lokalne społeczności – na przykład w Kamieńcu Ząbkowickim – jest zatem filarem w działaniu dzisiaj i planowaniu przyszłości.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.