30 sierpnia  2018 r. w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich miała miejsce uroczystość wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycielom, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Awansowani nauczyciele to:

  1. Anna Pajdak – Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich,
  2. Katarzyna Janocha-Sito – Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie,
  3. Mateusz Graboń – Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.

Dyplomy awansowanym nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych powiatu ząbkowickiego wręczali Roman Fester – starosta ząbkowicki i Mariusz Szpilarewicz – wicestarosta ząbkowicki. Podczas uroczystości nauczyciele ślubowali rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.