W Złotym Stoku odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów byłych województw: wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. 

Spotkanie, które miało miejsce 24 września 2018 r., było podsumowaniem rocznych działań przy opracowywaniu strategii rozwoju dla naszych subregionów pn. „Strategia Rozwoju Sudety 2030” oraz jej zatwierdzenie.

W grudniu 2017 r. została podpisana Deklaracja Sudecka, na mocy której 107 samorządów określiło chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Dzięki ogromnej determinacji i współpracy sygnatariuszy (samorządów) udało się stworzyć wizję, która określa kierunki działań dla zachodniego i południowego Dolnego Śląska. Opracowanie strategii pozwoli na bardziej efektywne dążenie do niwelowania różnic pomiędzy pozostałą częścią województwa, w tym dużych aglomeracji: Wrocław, Legnica. Dzięki temu, w wielu obszarach strategicznych zostanie podniesiony poziom funkcjonowania np. dostępność komunikacyjna, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, rewitalizacja, rozwój turystyki, rozwój infrastruktury drogowej, działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców itp.