Starosta Ząbkowicki działając na  podstawie art.11, art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami / Dz. U.  z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./ do  publicznej  wiadomości: wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.