Nowe pracownie do przedmiotów przyrodniczych to ostatni element realizacji projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Wcześniej udało się w profesjonalny sposób nagłośnić i wyposażyć aulę ząbkowickiego Liceum Ogólnokształcącego, przygotować sanitariaty do dostępu dla niepełnosprawnych oraz zakupić wyposażenie do kształcenia indywidualnego w LO w Ząbkowicach i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach. – Największe wrażenie robi wyposażenie pracowni, w których będzie można wykonywać doświadczenia na pomocach dydaktycznych i używać modeli, które najczęściej spotykamy w laboratoriach uczelnianych. To na pewno przełoży się na wyniki nauczania i atrakcyjność zajęć – informuje wicestarosta ząbkowicki Mariusz Szpilarewicz.

Pracownie wyposażono w obu powiatowych liceach w Ząbkowicach Śląskich i Ziębicach. Powiat ząbkowicki pozyskał na realizację całego projektu 360 tys. zł przy wkładzie własnym wynoszącym 70 tys. zł. Realizacją projektu zajmuje się wydział promocji, oświaty i rozwoju w starostwie powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.