Najbliżej nam do naszego miasta lub do naszej wsi – tam toczy się życie rodzinne, tu spełniamy nasze zadania i plany, ale jesteśmy wszyscy cząstką tego, co wspólne – małej Ojczyzny, jaką jest Ziemia Ząbkowicka, spojona wieloma historycznymi i współczesnymi wątkami, ale też widziana w perspektywie zamierzeń na przyszłość.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.