Uroczystość Kombatancka w Ziębicach to od kilkunastu lat spotkanie pokoleń. Doświadczenie lat wojny spotyka się z przeżywaniem czasu pokoju, a więc młodsi mogą dziękować starszym za ich poświęcenie dla Polski.

Podniosły ceremoniał splata się z modlitewnym i patriotycznym skupieniem, ale jest to także czas optymistycznego myślenia o przyszłości Ojczyzny – tej wielkiej, i tej małej, jaką są nasze gminy i powiat ząbkowicki. Patronat nad tym szczególnym świętem, podobnie jak rok temu, podjął minister – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

21 września 2018 r. pierwszym ogniwem dnia była Msza św. w bazylice pw. Św. Jerzego koncelebrowana przez księży dr. hab. Bogusława Konopkę – dziekana ziębickiego i  por. dr. Krzysztofa Deję. Świątynię wypełniły poczty sztandarowe, uczennice i uczniowie szkół z Ziębic, Henrykowa i Ząbkowic Śląskich, przedstawiciele samorządów powiatu ząbkowickiego i gminy Ziębice oraz lokalnych instytucji i środowisk społecznych powiatu ząbkowickiego. Homilia wygłoszona przez ks. Bogusława Konopkę skupiona była wokół wartości, jaką jest wolna i niepodległa Ojczyzna. Pojawiły się w niej akcenty nawiązujące do współczesnych problemów, z jakimi boryka się naród, i jakie winno rozwiązywać państwo. Kaznodzieja apelował, aby pielęgnować ducha patriotyzmu szczególnie wśród młodego pokolenia.

Po zakończeniu liturgii mszalnej pochód na czele z orkiestrą wojskową przemaszerował wokół ziębickiego rynku. Tam, przed ratuszem, odbył się capstrzyk uświetniony odegraniem Mazurka Dąbrowskiego i odsłonięciem wielkiej biało czerwonej flagi przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego.

Uroczystość Kombatancka 2018 w Ziębicach – #dzieje_się_teraz – skrót video – relacja wkrótce w naszym portalu.

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Piątek, 21 września 2018

 

Rozmiary symbolu imponowały i z pewnością wśród wielu obecnych na rynku ta manifestacja szacunku do naszych barw narodowych mogła wywołać wzruszenie. Był też krótki koncert z melodiami patriotycznymi, po czym wszyscy przemaszerowali ulicami miasta na wzgórze Orła Piastowskiego.

Mimo odczuwalnego upału, wszyscy dotarli pod monument, gdzie miała miejsca ceremonia hołdu bohaterom walk o wolność i niepodległość Polski. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt, uczestników Powiatowej Uroczystości Kombatanckiej powitali: Alicja Bira – burmistrz Ziębic oraz Roman Fester – starosta ząbkowicki, czyli współorganizatorzy całego święta. W okolicznościowym wystąpieniu starosta Roman Fester podkreślał wagę daniny życia i zdrowia, jaką oddali bohaterowie walk o wolną Polskę. Zaznaczał przy tym, że zadaniem współczesnych pokoleń jest nie tylko wdzięczność wobec kombatantów, ale też przeniesienie w następna lata odpowiedzialności za suwerenność i pomyślny rozwój Polski.

W dalszej części apelu wręczone zostały odznaki osobom zasłużonym dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Wyróżnieniem zostały najpierw uhonorowane sztandary: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, Zespołu Szkół Samorządowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej w Ziębicach. Odznakę tę otrzymali również: ppłk. Jan Kutny, ks. dr hab. Bogusław Konopka, wicestarosta ząbkowicki dr Mariusz Szpilarewicz, Halina Drzewocin, Andrzej Płuciniak,  Magdalena Pałasz, ks. Kacper Radzki i Adam Tatarski. Z rąk delegata zgrupowania kombatanckiego z czeskiego miasta partnerskiego Jaroměř odznaki za zasługi przyjęli starosta Roman Fester oraz burmistrz Alicja Bira.

Na zakończenie uroczystości odczytany został Apel Poległych zgodny z ceremoniałem wojskowym i przez kompanię honorową oddany został salut ku czci naszych narodowych bohaterów. U stóp pomnika, gdzie złożone są prochy z pól bitewnych II wojny światowej, gdzie polegli polscy żołnierze, delegacje samorządów, szkół i innych instytucji złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Prowadzący całą ceremonię pod Pomnikiem Orła Piastowskiego dobitnie przypominał maksymę „Kto nie pamięta przeszłości, nie ma prawa do przyszłości”. To przesłanie najdobitniej oddaje znaczenie powiatowej uroczystości kombatanckiej, która w Ziębicach ma zawsze niezwykle podniosły i starannie przygotowany charakter. Słowa uznania należą się za to organizatorom i wszystkim osobom zaangażowanym w przebieg święta.