„Mieszkańcy gminy Ząbkowice Śląskie nie mają publicznej sieci połączeń komunikacyjnych. To wielu osobom uniemożliwia lub ogranicza możliwość korzystania np. ze świadczeń zdrowotnych, docieranie do pracy i swobodne przemieszczanie się  pomiędzy miejscowościami wokół miasta oraz po nim samym. Skutkiem takiej sytuacji bywa swoiste komunikacyjne wykluczenie tych, którzy nie dysponują własnymi pojazdami. Generuje także wzmożony ruch pojazdów i zatory, które są szczególnie dotkliwe w centrum Ząbkowic Śląskich.”

Takie opinie Dariusz Jagieła – kandydat na burmistrza Ząbkowic Śląskich – przedstawił podczas niemal półgodzinnego wystąpienia w miniony wtorek. Przebieg kolejnej już tematycznej konferencji transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Komunikacja publiczna dla Ząbkowiczan – wg Dariusza Jagieły

„Komunikacja publiczna dla Ząbkowiczan" – briefing Dariusz Jagieła #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo #Wybory2018

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 4 września 2018

 

Dariusz Jagieła zapowiedział uruchomienie Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej oraz wybudowanie centrum przesiadkowego w Ząbkowicach Śląskich. W przypadku sieci połączeń, jakie miałyby umożliwić przemieszczanie się pomiędzy wszystkimi miejscowościami gminy oraz po samym mieście, przejazd w sieci lokalnej komunikacji miałyby kosztować pasażera 1 zł. Modelem miałby być system wdrożony już w gminie Strzelin. Tamtejszy samorząd wykorzystał „85-procentowe dofinansowanie do zakupu autobusów” – powiedział Dariusz Jagieła, który nie taił krytycznego stanowiska wobec – jak to określił: „zaniechania skutecznych działań w tej dziedzinie przez obecnie rządzących naszą gminą”.

Innym tematem, jaki pojawił się w wystąpieniu Dariusza Jagieły była zapowiedź wybudowania centrum przesiadkowego w pobliżu ul. Kolejowej w Ząbkowicach Śląskich. Przypomniał przy tym, opisywane przez wszystkie lokalne media, decyzje urzędującego burmistrza, który zrezygnował z możliwości pozyskania przez gminę terenu w obrębie al. Niepodległości. Omawiając te fakty, posłużył się planszami wyświetlanymi na ekranie (udostępnionymi po konferencji w serwisie dariuszjagiela.pl). Nowe i publiczne centrum przesiadkowe, jakie miałoby – zgodnie z deklaracją Dariusza Jagieły – powstać na styku ul. Kolejowej i al. Niepodległości, ma dać podróżującym warunki do korzystania z połączeń w komunikacji drogowej i kolejowej. Dariusz Jagieła, zapowiedział w dalszej części wystąpienia eliminowanie z Rynku postoju autobusów, reorganizację układu komunikacyjnego „w sposób ograniczający emisję spalin, hałasu i zagrożeń dla pieszych”. W tym celu „po wyborach będą powołane zespoły eksperckie do przygotowania rozwiązań inżynieryjnych i logistycznych, mających na celu uzdrowienie układu komunikacyjnego w całej gminie.