Miasto – na przykład Ząbkowice Śląskie – poza historią, współczesnością i planami na przyszłość, spaja to, co zwykło się nazywać „opiekuńczym duchem miejsca” (z łaciny: genius loci), bez którego nie ma najważniejszego spoiwa wspólnoty, czyli tego co sprawia, że czujemy się właśnie tutaj najlepiej, jak nigdzie indziej, jak u siebie w domu; a troska o ducha miasta i jego przyjazną aurę spoczywa na każdym z nas.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.