Od 2013 r. w powiecie ząbkowickim jest realizowany projekt wyjątkowy w skali kraju. Jego celem jest odtworzenie populacji drobnej zwierzyny. Wczoraj, w okolicy Potworowa, wypuszczono na wolność prawie 140 zajęcy, a wcześniej w pola i lasy wybiegło już ok. 700 szaraków. Niecodzienne wydarzenie było początkiem drugiej edycji działania, którego efektem ma być łącznie ponad 1300 zajęcy, które znajdą się na naszym terenie.

Zanim zwierzęta uwolnione z klatek szybkimi susami rozbiegły się po okolicy pomiędzy Bardem a Potworowem, w urokliwie położonej i profesjonalnie urządzonej Szkółce Leśnej „Wilcza” (przy drodze za Opolnicą) miało miejsce oficjalne podsumowanie prowadzonych od pięciu lat działań. Partnerami tego unikatowego przedsięwzięcia ekologicznego są starostwo powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Nadleśnictwa Bardo i Henryków oraz lokalne koła łowieckie. Jak poinformował starosta ząbkowicki Roman Fester wartość projektu sięga kwoty ponad 415 tys. zł, której część wynosząca ponad 230 tys. zł, pochodzi z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu, o którym już informowaliśmy w naszym portalu, jest przywracanie naturalnej równowagi w środowisku, czego ważnym elementem jest obecność drobnej zwierzyny

We wczorajszej procedurze tzw. „wsiedlenia” zajęcy uczestniczyła grupa uczennic i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bardzie. Dzieci, zaproszone przez leśniczych, miały okazję spacerować ścieżką edukacyjną na terenie Szkółki Leśnej „Wilcza”. Placówka prowadzona przez Nadleśnictwo Bardo to ponad 5-hektarowy obszar. „Produkowane” są tu m.in. takie gatunki, jak: świerk i jodła, daglezja zielona, cis, sosna czarna, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, klon, jesion, olsza czarna, lipa drobnoziarnista, wiąz górski, czereśnia ptasia, grusza polna, kalina koralowa i jarząb pospolity. Dzieci zapoznały się z najciekawszymi okazami roślin. Później pomagały przy wypuszczaniu zajęcy pochodzących z hodowli klatkowo-zagrodowej, co było dla nich niesamowitą frajdą. Po powrocie do szkółki leśnej, czekał na nie poczęstunek w postaci pysznej grochówki i pieczonej kiełbaski.