Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że 1 lipca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. 2018, poz. 1264).

Do rozporządzenia dodany został załącznik, zawierający wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty. Przepisy nowego rozporządzenia stosuje się do wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2018 r. oraz do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie rozporządzenia.

Treść rozporządzenia wraz z wykazem zawodów w pliku do pobrania

– kliknij w poniższy link:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 (Dz. U. 2018, poz. 1264).