Relikty czasów minionych są świadectwem wielkości celów i ambicji ludzi poprzedzających nas w historii miasta – na przykład Ząbkowic Śląskich – i zarazem pochodzącym z przeszłości zaproszeniem do udziału w tworzeniu tego, co nadaje miastu moc wkraczania w przyszłość; a to jak przyjmujemy to zaproszenie zależy od nas samych.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.