Piętnasta piesza pielgrzymka diecezji świdnickiej na Jasną Górę po wczorajszym spotkaniu wszystkich jej nurtów wczesnym rankiem w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach jest już na wspólnej trasie. Wraz z pątnikami duchowymi kilkaset osób z całej diecezji podąża w tym roku do duchowej stolicy Polski, jaką jest Częstochowa.

Wtorek – 1 sierpnia – Ząbkowice Śląskie

Poszczególne nurty pielgrzymki zaczęły peregrynację w różnych terminach. Grupa wałbrzyska wyszła 30 lipca, dzień później w trasę ruszyły grupy świdnicka i kłodzka, zaś ząbkowicka „Czwórka” zaczęła rekolekcje w drodze – jak każdego roku, co relacjonujemy w naszym portalu – 1 sierpnia 2018 r., czyli we wtorek. Tego dnia przed południem do Ząbkowic Śląskich dotarli pątnicy Ziemi Kłodzkiej. W samo południe razem z pielgrzymami Ziemi Ząbkowickiej uczestniczyli w Mszy św. w kościele parafialnym pw. Św. Anny. Koncelebrze przewodniczył ks. biskup Adam Bałabuch. W homilii nawiązującej do czytań biblijnych, wierni usłyszeli zachętę do wyjścia poza rozmaite przywiązania materialne i psychiczne, aby w wolności udać się na poszukiwanie duchowych skarbów”. Przed błogosławieństwem przewodnik „Czwórki” ks. Damian Fleszer podziękował przyjaciołom pielgrzymki z terenu powiatu ząbkowickiego, którzy materialnie i organizacyjnie wspierają corocznie wędrujących na Jasną Górę. Wśród tych osób znaleźli się m.in.: ks. biskup Adam Bałabuch, burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, starosta ząbkowicki Roman Fester, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich Józefa Warechowicz oraz Zygmunt Aibin – animator transportu pielgrzymkowego. Wymienieni oraz szereg innych osób otrzymało z rąk przewodnika upominki pielgrzymkowe.

Po przerwie na odpoczynek i strawę przygotowaną przez gościnnych parafian oraz po tym jak z Krzywej Wieży wybrzmiał hejnał miasta, obie grupy wyruszyły w drogę do Bobolic, gdzie tego dnia kończył się etap pielgrzymki, która w całości liczy ponad 250 km. Przechodząc ze śpiewem przez miasto, pątnicy zatrzymali się na placu Jana Pawła II. Tam, pod Pomnikiem Poległym za Ojczyznę, odmówiona została modlitwa za bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy 74 lata temu wystąpili w obronie wolnej Polski. Po południu, gdy dotarli do Bobolic, mieli czas na dłuższy odpoczynek i wieczorne czuwania, które równocześnie odbywały się w Bobolicach i Zwróconej (gdzie w podobnym czasie przybyły grupy pielgrzymie z Wałbrzycha i Świdnicy).

Środa – 2 sierpnia – Bobolice

2 sierpnia 2018 r., a więc wczoraj wszyscy pielgrzymi modlili się na porannej Mszy św., którą w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach. Wraz z nimi byli też bliscy i przyjaciele odprowadzający pątników na początek wspólnej drogi. Gośćmi byli także samorządowcy: starosta ząbkowicki Roman Fester, wiceburmistrz Niemczy Kazimierz Figzał, wiceburmistrz Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał oraz burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, który tego dnia wyszedł w drogę z pielgrzymami. Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji świdnickiej ks. biskup Ignacy Dec. Kazanie, które wygłosił poświęcone było potrzebie chrześcijańskiego świadectwa ze strony ludzi utożsamiających się z Kościołem. „Jesteśmy jak księga, w której ważne są słowa, ale jeszcze bardziej to, co za nimi idzie, a więc czyny. Jesteśmy bowiem niejako „czytani” przez ludzi” – powiedział ks. biskup. W bobolickiej świątyni parafialnej panował poranny „chłodek”, dzięki czemu liturgia sprzyjała zarówno nabieraniu sił duchowych, jak i zbieraniu zapasu energii na trudną trasę przez Henryków, gdzie dwa lata temu wyjątkowo startowała świdnicka pielgrzymka, co było związane z organizowanymi w Polsce Światowymi Dniami Młodzieży z udziałem Papieża Franciszka.

Wczorajszą wspólną modlitwę pielgrzymów diecezji świdnickiej relacjonowała ekipa TVP3, która już po liturgii mszalnej przeprowadziła „na żywo” krótki wywiad z ks. biskupem na stopniach bobolickiej zabytkowej świątyni. Chwilę potem na drogę ku Jasnej Górze weszli już wszyscy pątnicy. Do Częstochowy dotrą wieczorem w środę 8 sierpnia, aby wziąć udział w czuwaniu nocnym w klasztorze Ojców Paulinów. Z kolei w czwartek 9 sierpnia o godz. 7:30 nastąpi oficjalne wejście XV Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej i w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odprawiona będzie o godz. 9:00 Msza św. dla pielgrzymów oraz wszystkich diecezjan, którzy tego dnia przyjadą na Jasną Górę. Bieżące relacje z trasy można znaleźć w serwisie internetowym pielgrzymki. Ząbkowiczanie wrócą do domów tego dnia późnym popołudniem. Teraz łączymy się z nimi duchowo i życzymy błogosławionej drogi.