Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, prowadzona od 2012 roku, przywraca architektoniczne i krajobrazowe piękno miejsc stworzonych przez niderlandzką księżną.

Rok 2018 był jednym z ważniejszych etapów prac, jakie prowadzi samorząd gminny dzięki systematycznie pozyskiwanym znaczącym kwotom dotacji przyznawanych przez agendy rządowe i samorządowe. O wynikach pracy wielu osób z kręgu samorządu gminnego, jak i ekspertów i specjalistów zewnętrznych, mówił podczas konferencji prasowej wójt Marcin Czerniec. Wczorajszy briefing włodarza kamienieckiej gminy transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Rewitalizacja Pałacu Marianny Orańskiej – nowy etap

Rewitalizacja zespołu Pałac Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne – briefing #dzieje_się_teraz, w któryn Marcin Czerniec – wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki referuje najnowsze efekty prac. Relacja wkrótce w portalu.

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 28 sierpnia 2018

 

Według danych, jakie przedstawił wójt Marcin Czerniec, tegoroczne prace objęły odnowę mauzoleum, gdzie oczyszczono wnętrze i otoczenie, odnowiono mury i kubaturę wewnętrzną. Zainstalowana została ekspozycji poświęcona dawnym mieszkańcom pałacu, gdzie innowacyjnym akcentem będzie hologram jednej z postaci. W samym pałacu przywrócono stolarkę okienną parteru i zrekonstruowano balustradę tarasu widokowego. Odtworzone zostały cztery główne sale parteru obiektu, gdzie będzie można oglądać: historię ogrodu pałacowego, wizualizację multimedialną całego zespołu pałacowo-parkowego oraz odtworzoną sale myśliwską, gdzie przy zastosowaniu aplikacji można będzie wykreować sobie osobistą pamiątkową pocztówkę. Wyznaczone, oznakowane i oświetlone są trasy edukacyjno-turystycznej wewnątrz ogrodzonego zespołu pałacowo-parkowego Uruchomiona też została aplikacja mobilna pomocna w zwiedzaniu kompleksu pałacowo-parkowego. Jak dodał włodarz, dzięki dofinansowaniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego możliwe stało się odtworzenie sklepień wielkiej sali jadanej oraz sklepień dawnej kaplicy pałacowej. Te dwa ostatnie elementy zostaną zrealizowane jeszcze w tym rok, aby z wiosną 2019 r. można było je otworzyć dla zwiedzających pałac.

Jak mówił wójt Marcin Czerniec podczas drugiej już w ostatnich miesiącach konferencji prasowej poświęconej rewitalizacji pałacu, skala pozytywnych zmian, jakie widać wewnątrz oraz w otoczeniu pałacu jest wielka i może być źródłem uzasadnionej satysfakcji. Pałac i park z roku na rok wracają do świetności, przyciągają dziesiątki tysięcy turystów, przysparzają gminie dochodów i są miejscem pracy dla wielu mieszkańców. Już na poprzedniej i relacjonowanej przez nasz portal konferencji, dowiedzieliśmy się, że tylko przeprowadzone w tym roku prace konserwatorskie w obrębie pałacu, mauzoleum i parku mają wartość materialną rzędu 7 mln zł milionach złotych, ale też wartość niematerialną. Jej wyrazem są wrażenia z jakimi wyjeżdżają goście i co sprawia, iż chcą ponownie przybywać do Kamieńca Ząbkowickiego.