„Jako pierwszy kandydat na burmistrza mieszkający na wsi chcę być przedstawicielem wszystkich mieszkańców z każdego sołectwa i każdego z osiedli miejskich”. Tak mówił o sobie Dariusz Jagieła w trakcie cotygodniowego briefingu, który tym razem był poświęcony problematyce wiejskiej.

Zdaniem kandydata na burmistrza niedopuszczalne jest utrzymywanie jakichkolwiek barier, które dzielą mieszkańców gminy lub oddalają osoby mieszkające w mieście od tych, których życie toczy się na wsi. Według Dariusza Jagieły „samorząd gminny musi równoważyć nakłady na infrastrukturę oraz cele społeczne, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom gminy równy dostęp do dróg, opieki zdrowotnej, miejsc pracy, komunikacji oraz edukacji, kultury i sportu.” Przebieg briefingu transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Rozwój Gminy Ząbkowice Śląskie szansą dla rolników i terenów wiejskich

Rozwój Gminy Ząbkowice Śląskie szansą dla rolników i terenów wiejskich – briefing Dariusz Jagieła – #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo #Wybory2018

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 28 sierpnia 2018

Jak stwierdził Dariusz Jagieła, należy przesunąć działania na rzecz rozwoju wsi w kierunku pobudzenia i ułatwień obejmujących produkcję niskotowarową, sprzedaż bezpośrednią. W związku z tym kandydat zapowiedział, że w nowej kadencji należy zmodernizować ząbkowickie targowisko, gdyż „stan placu targowego, szczególnie jego większego segmentu, zdecydowanie odstaje od oczekiwań handlujących i kupujących, a także nie sprzyja rozwojowi segmentu sprzedaży bezpośredniej, jaką chcieliby prowadzić rolnicy i producenci z terenu naszej gminy.” Zadeklarował, że będąc burmistrzem zapewni większą samodzielność finansową sołectw i osiedli miejskich. Stać się ma tak m.in. poprzez wprowadzenie budżetu obywatelskiego dla osiedli miejskich oraz podwojenie środków, jakimi dysponują obecnie sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Zwiększone mają też być dwukrotnie nakłady budżetu gminy na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych.

Szczegóły swoich propozycji omawiał w oparciu o prezentację, jaką udostępniono w serwisie internetowym dariuszjagiela.pl Cotygodniowe konferencje są częścią kampanii społecznej pod hasłem 101 Pomysłów dla Ząbkowic, jaką Dariusz Jagieła prowadzi od maja br.