Tegoroczne powiatowo-gminne święto plonów odbyło się w minioną niedzielę w Ząbkowicach Śląskich. Delegacje wszystkich gmin powiatu ząbkowickiego uczestniczyły w polowej Mszy św., następnie w tradycyjnym obrzędzie chleba. Organizatorzy zadbali też o rozrywkę i na szczęście dopisała pogoda.

Koncelebrowaną Mszę świętą odprawili duszpasterze parafii z dekanatów wchodzących w skład powiatu ząbkowickiego. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dariusz Sakaluk z parafii pw. Św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich. Nawiązując do przesłania czytań biblijnych, kapłan zwracał uwagę na potrzebę wdzięczności za chleb i inne dobra, jakie otrzymujemy dzięki ciężkiej pracy rolników, sadowników i ogrodników. „Zboże jest darem z Bożej łaski” – powiedział w pierwszej części kazania, w której mowa była m.in. o zagrożeniach manipulacjami genetycznymi motywowanymi chęcią uzyskania korzyści materialnej za cenę jakości produktów rolniczych. Opisując rolę człowieka podkreślił wagę odpowiedzialności za postawy, jakie przyjmujemy w relacjach rodzinnych, zawodowych i społecznych. Zwracając się do licznie obecnych na uroczystościach samorządowców, ks. Dariusz Sakaluk stwierdził m.in.: „Jesteście dobrymi gospodarzami, jeśli troszczycie się o codzienność zwykłych ludzi”. Liturgię zakończyło poświęcenie chleba i koron dożynkowych otaczających ołtarz polowy, a przywiezionych przez sołectwa z gmin naszego powiatu. Modlitwę śpiewem okrasił Chór „Gloria”, a muzyczne brzmienia zapewniła Miejska Orkiestra Dęta.

Starostowie dożynkowi Anna Klimczuk i Jerzy Rzepka przekazali bochen chleba wypieczony z mąki uzyskanej z tegorocznych zbiorów burmistrzowi Ząbkowic Śląskich Marcinowi Orzeszkowi i staroście ząbkowickiemu Romanowi Festerowi. Obaj samorządowcy wygłosili okolicznościowe przemówienia, w których wyrażali szacunek dla rolników. Do grona mówców dołączyli też parlamentarzyści Monika Wielichowska i Wojciech Murdzek. List od minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej odczytała Iwona Aibin – sekretarz gminy Stoszowice, zaś list od ministra – szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka odczytał Tomasz Krzeszowiec – radny gminy Stoszowice. Krótkie przemówienia wygłosili ponadto wójt Stoszowic Paweł Gancarz – jako lider wojewódzkiej struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Robert Zacher – kierownik oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W cieniu oficjalnych przemówień tętniło życie towarzyskie przy stołach i trwała miła atmosfera zabawy dla dzieci. Czynne były stoiska promocyjne instytucji obsługujących sektor rolnictwa i obszarów wiejskich. Długie kolejki ustawiały się do serwujących kulinarne atrakcje. Z dożynkowymi wypiekami do wszystkich przybyłych na uroczystości wyszli starostowie dożynkowi, a także burmistrz i starosta. Dzielenie się chlebem było okazją do wymiany serdeczności i licznych rozmów.

Równocześnie rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą koronę dożynkową. Ten laur zdobyło Sołectwo Olbrachcice Wielkie z gminy Ząbkowice Śląskie, którego wieniec pokazaliśmy w naszym okienku Instragram już w trakcie uroczystości dożynkowych. Z kolei w zapowiadanym w naszym portalu i prowadzonym przez starostwo powiatowe plebiscycie „Aktywne Sołectwo” tytuł ten uzyskało Sołectwo Janowiec (gmina Bardo), a dwa pozostałe wyróżnienia przyznano sołectwom z Mąkolna (gmina Złoty Stok) i Kluczowej (gmina Ząbkowice Śląskie). Dożynkowy wieczór wypełniony był występami i zabawą pod gołym niebem.