Radni gminy Kamieniec Ząbkowicki wczoraj jednogłośnie przyjęli uchwałę, która rekomendował wójt Marcin Czerniec. Dzięki tak dokonanym zmianom budżetowym będzie można dokonać zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim 1. Wartość pojazdu, jaki znajdzie się w dyspozycji druhów wynosi ponad 850 000 zł.

„To bardzo ważne przedsięwzięcie. Od wielu miesięcy druhowie zabiegali o środki na zakup średniego wozu bojowego, aby móc skutecznie zabezpieczać mieszkańców naszej gminy. Początkowo zapisaliśmy w budżecie na ten cel 300 tys. zł, ale później pozyskaliśmy 500 tys. zł dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego” – powiedział wójt Marcin Czerniec, dziękując radnym za akceptację korekty budżetu o dodatkowe 59 tys. zł. Nowy fabrycznie pojazd trafi do OSP Kamieniec Ząbkowicki 1 w połowie października br. Włodarz przypomniał także, iż drugi tego typu samochód na potrzeby OSP Kamieniec Ząbkowicki 2 trafi do tej jednostki po przystosowaniu remizy do gabarytów pojazdu. „Nasi strażacy, dzięki nowemu wyposażeniu, jeszcze skuteczniej i bezpieczniej będą mogli działać w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, jak i przy usuwaniu rozmaitych szkód związanych ze zdarzeniami kryzysowymi” – podsumował Marcin Czerniec sesję transmitowaną na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki).

Nie obyło się bez potyczki słownej pomiędzy radnym Edwardem Szulinem a przewodniczącym Dominikiem Krekorą. Poszło o pismo, jakie radny złożył w urzędzie gminy. Przewodniczący poprosił o odczytanie jego treści przez sygnatariusza, który jednak odmówił. Z kolei prowadzący obrady stwierdził, że nie rozumie języka, w jakim ów dokument został sporządzony. Dotarliśmy do jednostronicowego tekstu, który rzeczywiście specyficznie odbiega od formuły znanej z korespondencji urzędowej. Udostępniamy go w poniższej galerii zdjęć z sierpniowej sesji rady gminy Kamieniec Ząbkowicki.