Dariusz Jagieła zarejestrował swój komitet wyborczy i potwierdził start w wyborach na 5-letnią kadencję burmistrza Ząbkowic Śląskich. Zapowiedział także wystawienie list do rady miejskiej we wszystkich okręgach. Swoje poparcie dla kandydata zadeklarowało ząbkowickie stowarzyszenie Kukiz’15, którego lider Franciszek Gawęda nie będzie w związku z tym ubiegać się o fotel włodarza gminy. Do udziału w wyborach i głosowania na Dariusza Jagiełę zachęcała także Danuta Tkaczonek, która cztery lata temu kandydowała na stanowisko burmistrza.

W cotygodniowej konferencji uczestniczyła kilkunastoosobowa grupa sympatyków i wolontariuszy kandydata na burmistrza. Zgodnie z zapowiedzianym wcześniej tematem, brzmiącym „Gmina Ząbkowice Śląskie – nasz wspólny dom”, Dariusz Jagieła wskazał najważniejsze cele, jakim chce się poświęcić w pracy samorządowej od nowej kadencji. Wymienił: pracę, mieszkania, zdrowie i mieszkańców jako „cztery filary pomyślnej przyszłości gminy Ząbkowice Śląskie”. Całą konferencję transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Gmina Ząbkowice Śląskie – nasz wspólny dom

Gmina Ząbkowice Śląskie – nasz wspólny dom – briefing Dariusz Jagieła #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo #Wybory2018 #ZąbkowiceŚląskie

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 21 sierpnia 2018

 

Wystąpienie miało nietypowy w stosunku do poprzednich przebieg. Dariusz Jagieła najpierw poinformował o zarejestrowaniu swojego komitetu wyborczego, następnie przedstawił swoją małżonkę i córkę. Obok kandydata głos zabrał Franciszek Gawęda, który reprezentując Ruch Kukiz’15 poinformował, że ugrupowanie to popiera kandydaturę Dariusza Jagieły, a on sam rezygnuje ze startu w wyborach na burmistrza. Z kolei Danuta Tkaczonek (która kandydowała na burmistrza w 2014 r.) wyraziła zaufanie i poparcie dla Dariusza Jagieły, wobec czego również wycofała się z zamiaru kandydowania na burmistrza w tegorocznych wyborach.

Warto przypomnieć, że na samym początku akcji „101 Pomysłów dla Ząbkowic” swoje wsparcie dla Dariusza Jagieły wyrazili także marszałek – senior Sejmu RP Kornel Morawiecki oraz poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek. Tydzień temu zamknęliśmy prowadzoną przez dwa miesiące sondę poparcia dla potencjalnych kandydatów na burmistrza Ząbkowic. Dariusz Jagieła uzyskał w niej przychylność 26% respondentów, a Franciszek Gawęda 16%. Urzędujący burmistrz Marcin Orzeszek zebrał natomiast 40% głosów. Ostateczną listę osób aspirujących do fotela ząbkowickiej gminy poznamy 26 września br. Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r.