Kolejny już raz Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich zorganizowała półkolonie dla dzieci. Akcja trwała od 25 czerwca do 6 lipca 2018 r. Pieczę nad półkolonistami sprawowały panie Bożena Król-Jałowiecka i Justyna Zabłocka.

Harmonogram półkolonii zaplanowany został w ten sposób, aby jej uczestnicy lepiej się poznali, gdyż w akcji letniej uczestniczą nie tylko uczniowie ząbkowickiej Jedynki, ale także dzieci z innych szkół. Uczestnicy półkolonii mogli wzajemnie poznać nowe koleżanki i nowych kolegów, a także opiekunów, z którymi spędzili dwa tygodnie wakacji. Zajęcia rozpoczęły się od przywitania uczestników półkolonii oraz przedstawienia programu. Aby wypoczynek dzieci podczas wakacji przebiegał bezpiecznie przeprowadzona była pogadanka na temat „Bezpieczne zachowanie na drodze i nie tylko”. Dzieci utrwaliły sobie zasady zachowania podczas wycieczek pieszych, i autokarowych oraz w czasie zabaw. Po tak ogromnej dawce wiedzy dzieci brały udział w grach i zabawach sportowych i zręcznościowych na boisku Ośrodka Sportu  i Rekreacji. Była też zabawa w wodzie pod czujnym okiem ratownika na krytej pływalni w Nowej Rudzie. Było także wiele innych atrakcji integrujących uczestników półkolonii. Wspólne zabawy wyzwalały wiele pozytywnych emocji u dziewcząt i chłopców. Dzieci miały również okazję do rozwijania zdolności plastycznych wykonując rozmaite prace. W każdym dniu półkolonii dzieci miały możliwość spożywania posiłku przygotowanego przez panie ze stołówki.

Szczególnie ważnym punktem programu były wycieczka w Błędne Skały, gdzie półkoloniści zmagali się z niepowtarzalnym skalnym labiryntem oraz spływ pontonami Przełomem Bardzkim, który okazał się fantastyczną przygodą i niecodziennym sprawdzianem umiejętność pracy zespołowej. W kolejnych dniach półkoloniści odwiedzili kopalnię węgla w Nowej Rudzie. Udali się tam na tzw. Hałdę, gdzie znaleźli dużo ciekawych skał oraz minerałów, a niektórzy mieli szczęście i znaleźli odciski paproci lub innych roślin.

Taka forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego podczas wakacji była trafiona i zaspokoiła oczekiwania jej uczestników. Dwutygodniowy wakacyjny czas był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, zabaw, integracji a także doskonałą lekcją historii, przyrody i bezpieczeństwa.

Justyna Zabłocka