Dla firm świadczących różnorakie usługi na rzecz turystów, dla samorządów władających obiektami stanowiącymi atrakcję turystyczne, dla wszystkich zdolnych do kreowania produktu turystycznego, turystyka to działania wymagające kreatywności i profesjonalizmu. Turystyka pozostaje pasją dla samych turystów, których przybywa, jeśli w danym miejscu i czasie widzą coś unikalnego i są gościnnie traktowani. Coraz częściej jednak przybywają do tych miejsc dokonując świadomego wyboru, weryfikując wcześniej składane im oferty.

Szeroko rozumianej tematyce turystycznej poświęcona była ostatnia przed wakacjami sesja rady powiatu ząbkowickiego. Odbyła się 28 czerwca 2018 r. w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie. Podobnie jak przez kilka poprzednich lat wyjazdowe posiedzenie samorządowców – relacjonowane przez nasz portal w roku 2015, 2016 i 2017 – skupione było na kwestiach dotyczących silnych i słabych stron Ziemi Ząbkowickiej pod kątem obsługi ruchu turystycznego. Obrady animował przewodniczący rady Jerzy Organiściak – na co dzień zawodowo obsługujący turystów przybywających na nasz teren oraz rodzimych amatorów wycieczek krajoznawczych. W referacie, jaki wygłosił na początku, podjął przede wszystkim wątki związane z traktowaniem obsługi turystów jako rodzaju przedsiębiorczości. Na tym tle wskazał na wciąż niedostatecznie rozwiniętą bazę noclegową, gastronomiczną oraz na systematycznie poprawianą infrastrukturę miejsc stanowiących atrakcję dla osób przybywających do naszego powiatu, aby zwiedzać, aktywnie wypoczywać czy po prostu odpoczywać. Skierował także uwagę na najważniejsze punkty na mapie powiatu ząbkowickiego, które nadal nie są doceniane jako atrakcja krajobrazowa czy kulturowa. Z przedstawionych przez Jerzego Organiściaka przybliżeń wynika, że wartość rynku usług turystycznych w skali roku wynosi ok. 11 mln zł, co wynika z faktu, iż szacowana liczba turystów przybywających do wszystkich miejscowości naszego powiatu przekroczyła w 2017 r. liczbę pół miliona. Tylko te dwie wartości są czytelnym sygnałem zarówno dla przedsiębiorców, jak i samorządowców, że obsługa ruchu turystycznego staje się coraz bardziej jednym z filarów lokalnej gospodarki.

W dalszej części sesji prezentowane były niektóre produkty turystyczne oferowane przez gminy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz turystów. Głos zabrali: Emilia Pawnuk – prezes zarządu spółki „Twierdza Srebrna Góra” oraz wójt gminy Stoszowice Paweł Gancarz, Marta Ptasińska – kierownik referatu rozwoju i promocji w urzędzie miejskim Barda, dyrektor Ziębickiego Ośrodka Kultury Mirosław Masłowski, ks. dr Krzysztof Deja – dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie, wiceburmistrz Złotego Stoku Mirosława Słowiak, Elżbieta Szumska – właścicielka Kopalni Złota w Złotym Stoku, Jerzy Piasecki – prezes ząbkowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Marcin Kiejpasz – właściciel firmy przewozowej oraz Marek Waszczuk – dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie – jako gospodarz miejsca, w którym odbywała się sesja rady powiatu. W swoich wystąpieniach sporo uwagi mówcy poświęcali promowanym przez siebie produktom turystycznym (szczególnie Srebrna Góra i Bardo), jak i planowanym działaniom nastawionym na zwiększenie zainteresowania turystów miejscami czy wydarzeniami, jakie są pod kuratelą poszczególnych podmiotów. Pojawiały się też konkluzje zmierzające do tego, by zintegrować działania promocyjne oraz dążyć do synergii ofert tak, aby turysta trafiający na Ziemię Ząbkowicką mógł zobaczyć nie jedno, ale więcej miejsc na naszym terenie.

W części roboczej (która poprzedziła sekwencję poświęconą turystyce) radni dokonali bieżących zmian w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu ząbkowickiego. Część z tych korekt dotyczyła planowanych jeszcze w tym roku przedsięwzięć drogowych. Ich realizacja wynika z uzyskanych już dotacji rządowych, ale kolejnych spodziewanych grantów na remonty infrastruktury drogowej. Radni (większością głosów) uchwalili także nową stawkę wynagrodzenia starosty ząbkowickiego. Zmiana wynika z wprowadzonej przez radę ministrów obniżki stawek wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących stanowiska z wyboru w jednostkach samorządu terytorialnego. W październiku 2018 r. (czyli tuż przed wyborami) miesięczna pensja starosty Romana Festera – po obniżce – wyniesie 10 620 zł brutto. Od grudnia 2014 r. do chwili obecnej miesięcznie starosta otrzymuje 12 240 zł brutto.