Ks. Krzysztof Herbut 29 lipca 2018 r. objął kanonicznie parafię pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich. W trakcie uroczystości połączonej z odpustem parafialnym, ordynariusz diecezji świdnickiej ks. biskup Ignacy Dec wprowadził nowego proboszcza do wspólnoty oraz zaapelował do wiernych o życzliwe przyjęcie go, na co wierni zareagowali oklaskami.

W niedzielne południe największa ząbkowicka świątynia wypełniona była wiernymi. Po procesjonalnym wejściu do kościoła Mszy św. przewodniczył ks. bp. Ignacy Dec, wraz z którym przy ołtarzu stanęli: nowy proboszcz parafii ks. Krzysztof Herbut, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy ks. Tadeusz Chlipała oraz księża pallotyni z sąsiedniej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modlitewną aurę wzmacniały muzyka i śpiew wykonywana przez zespół „Genazaret”, który działa przy parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Piskorzowie, gdzie dotąd duszpasterzem był ks. Krzysztof Herbut.

W okolicznościowej homilii biskup świdnicki najpierw przedstawił biografię ks. Krzysztofa Herbuta. Kapłan pochodzi z miejscowości Uniejowice koło Złotoryi,  gdzie urodził się w 1965 r. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1991 r. z rąk ks. kardynała Henryka Gulbinowicza w katedrze wrocławskiej. Najpierw był wikariuszem kolejno w Żarowie, Legnicy i Strzegomiu. Przez ostatnich 12 lat był proboszczem parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Piskorzowie koło Bielawy. Jest jednocześnie diecezjalnym duszpasterzem grup Odnowy w Duchu Świętym. Jak już pisaliśmy w naszym portalu, zastąpił ks. Mariana Mądrego, który po 19 latach zrezygnował z funkcji proboszcza oraz dziekana dekanatu Ząbkowice Śląskie Północ i przeszedł na emeryturę. W dalszej części homilii wierni usłyszeli objaśnienie norm prawa kanonicznego regulujących obowiązki proboszcza oraz powinności członków wspólnoty parafialnej. Istotą tych wskazań jest wzajemna pomoc i wspólna troska o ducha chrześcijańskiego w modlitwie i świadectwie życia. Nawiązując do perykopy ewangelicznej czytanej podczas Liturgii Słowa, w której można było usłyszeć zdanie „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie”, ks. biskup Ignacy Dec życzył zarówno nowemu ząbkowickiemu duszpasterzowi, jak i parafianom, aby owocnie korzystali z danych im charyzmatów dla dobra Kościoła, a szczególnie parafii i jej mieszkańców. Po homilii ks. Krzysztof Herbut złożył wyznanie wiary oraz przyrzeczenia związane z posługą i odpowiedzialnością proboszcza parafii pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich. Podpisał też wraz z ks. biskupem stosowne dokumenty i tym samym objął urząd proboszcza.

Pod koniec Mszy św. słowa powitania wobec ks. proboszcza Krzysztofa Herbuta skierowali przedstawiciele samorządu gminy i powiatu oraz delegacje rodzin, liturgicznej służby ołtarza i parafialnych ruchów świeckich. W krótkim „expose” nowy proboszcz podziękował za przyjazne gesty pod jego adresem. Wspomniał przy tym odbytą kilkanaście dni temu podróż po Kresach, gdzie wielokrotnie widział pola pełne słoneczników. „Ich kwiaty zwrócone były ku słońcu i chciałbym bardzo abyśmy także w naszej parafii wszyscy byli nastawieni na Pana Boga” – powiedział ks. proboszcz. Zacytował na koniec fragment ze Starego Testamentu: „Błogosławieństwo ojca umacnia dom synów…” i ujawnił, że na nową posługę otrzymał już błogosławieństwo swojego taty, biskupa diecezji oraz burmistrza miasta. Na 15 sierpnia br., czyli uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zapowiedział liturgiczne zawierzenie parafii Matce Bożej i zaprosił do udziału w tym święcie i poprzedzającej go nowennie. Cała niedzielna uroczysta celebra zakończyła się procesją z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni parafialnej i błogosławieństwem pasterskim.