Gmina Złoty Stok znalazła się na 4 miejscu listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, z planowanym dofinansowaniem w wysokości 500 000,00 zł na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”.

Kolejnym etapem procedury jest kontrola administracyjna wniosku o dofinansowanie. Wykonanie planowanych prac przewidziane jest w 2019 r. Wykonanie ostatniego IV etapu, czyli renowacja terenu cmentarza, przy wsparciu finansowym PROW, zakończy inwestycję na obszarze tego zabytku. W ramach zadania przewiduje się:

  • zabezpieczenie odnalezionych starych płyt nagrobnych i detali architektonicznych z terenu bezpośrednio przylegającego do obszaru robót budowlanych,
  • uprzątnięcie terenu,
  • renowację murów ogrodzenia, uzupełnienie zniszczonych części murów,
  • remont metalowych elementów ogrodzenia,
  • odbudowę ogrodzenia pomiędzy terenem otaczającym mauzoleum i cmentarzem,
  • budowę nowych nawierzchni mineralnych w miejscu historycznie udokumentowanych alejek,
  • nowe (zrekonstruowane) wejście na teren cmentarza od strony ul. Wiejskiej – brama z kutych elementów,
  • wykonanie schodów terenowych na połączeniu terenów od ul. Wiejskiej i cmentarza,
  • wykonanie wzdłuż muru opaski z kamieni,
  • montaż płyt nagrobnych i elementów detali architektonicznych w utworzonym lapidarium.

Ponadto trwa II etap projektu pn. „Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku” – prace renowacyjne i zabezpieczające wnętrze kaplicy. Przed nami III etap, który obejmować będzie  odrestaurowanie elementów architektonicznych, odtworzenie zieleni oraz zainstalowanie oświetlenia w otoczeniu mauzoleum rodziny Guttlerów. Rozpocznie się on jesienią bieżącego roku. Wartość dofinansowania w obu etapach –  60.000 euro.

Udostępnione przez: UM Złoty Stok