Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło kolejne środki na modernizację dróg lokalnych. Łącznie prawie 1,5 mln zł trafi na teren powiatu ząbkowickiego. Wsparcie jest związane z promesami na usuwanie negatywnych skutków zjawisk atmosferycznych.

 • 1 198 400 zł na remont 2 km drogi powiatowej nr 3181D w Płonicy w gminie Złoty Stok – dla powiatu ząbkowickiego,
 • 231 000 zł na remont 320 mb. drogi gminnej – dla gminy Stoszowice.

Sejmik zatwierdził rozstrzygnięcie konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018″. Na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w powiecie ząbkowickim trafi 105 tys. zł.

 • 50 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamieniec Ząbkowicki I – dla gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 • 40 000 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grodziszczu – dla gminy Stoszowice,
 • 5 000 zł na zakup wyposażenia technicznego dla OSP w Ciepłowodach – dla gminy Ciepłowody,
 • 5 000 zł na zakup wyposażenia technicznego dla OSP w Stolcu – dla gminy Ząbkowice Śląskie,
 • 5 000 zł na modernizację system komunikacji i łączności jednostek OSP – dla gminy Ziębice.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ustalił poziom dofinansowania inwestycji służących realizacji projektów kulturalnym na wsiach. Samorządy powiatu ząbkowickiego otrzymają łącznie ponad 1,4 mln zł.

 • 500 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Płonicy – otrzyma gmina Złoty Stok,
 • 345 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Muszkowicach – otrzyma gmina Ciepłowody,
 • 393 000 zł na budowę budynku wielofunkcyjnego w Stolcu – otrzyma gmina Ząbkowice Śląskie,
 • 173 000 zł na przebudowę pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie – otrzyma Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.