Już po raz trzeci, tym razem w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański wręczył mieszkańcom symboliczne czeki na granty, które otrzymali w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”, który jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2017-2020.

Mieszkańcy otrzymali 85% kosztów kwalifikowalnych na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kocioł na biomasę, pompę CO, pompę CWU oraz pompę gruntową CO. Tym razem granty opiewały na kwotę ponad 700 tysięcy złotych. Od maja na konta mieszkańców w gminie Bardo trafiło już ponad 1 mln 200 tys. złotych!

Grantobiorcy bardzo chwalili projekt i co podkreślali, nigdzie w Polsce nie ma tak dużych dofinansowań do odnawialnych źródeł energii. „Gmina Bardo to dobre miejsce dla młodych” – zadeklarował jeden z mieszkańców, który otrzymał zwrot za instalację pompy gruntowej – „bardzo za to władzom miasta dziękujemy”. Warto podkreślić, że projekt ten oprócz wymiaru ekologicznego dla gminy, ma też wymiar ekonomiczny dla mieszkańców, gdyż dzięki tym instalacjom zdecydowanie obniżą się koszty utrzymania domów, a także zwiększa komfort mieszkania. We wszystkich gminach projektu wydanych zostało już ponad 2 mln złotych. Do wykonania pozostało instalacji kwotę prawie 8 mln złotych.