Obwieszczenie starosty ząbkowickiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej „budowę drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich”.