Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich ma nowy, bardzo nowoczesny tomograf komputerowy. Tomograf SOMATOM go.Now. firmy Siemens, wyposażony w 16 rzędów detektorów pozwalających zobrazować do 32 warstw, kosztował 1,3 mln zł, a jego zakup został w całości sfinansowany ze środków własnych EMC Instytutu Medycznego SA.

Od kilku dni tomograf był w szpitalu testowany, a technicy, którzy będą na nim pracować przeszli specjalne szkolenie.  Teraz jest już dostępny dla  wszystkich potrzebujących pacjentów nie tylko z powiatu ząbkowickiego, ale i okolic. Nowy sprzęt zapewnia znakomitą jakość obrazowania w badaniach: angiograficznych, onkologicznych i neurologicznych. Jest też bardzo bezpieczny – dzięki zastosowaniu szeregu unikalnych rozwiązań badania są przeprowadzane przy użyciu możliwie najmniejszej dawki promieniowania jonizującego, co ma wielkie znaczenie zwłaszcza w badaniach onkologicznych i dzieci. Obsługa nowego tomografu jest intuicyjna, dzięki temu poprawia się komfort codziennej pracy personelu medycznego.  Jest to możliwe również dzięki zintegrowanym aplikacjom które m.in. automatyczne ustawiają właściwy zakres dla wybranego typu badania, a tym samym skracają czas potrzebny do przygotowania i przeprowadzenia badania. Sprzęt może być obsługiwany nawet zdalnie poprzez tablet.

Szpital św. Antoniego od 2005 roku  należy do  EMC Instytutu Medycznego SA. Szpital realizuje świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i opłacane bezpośrednio przez pacjentów. Leczenie prowadzone jest na 6 oddziałach: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, chirurgii ogólnej,  chorób wewnętrznych, chorób dziecięcych,  neonatologii,  ginekologii i położnictwa. W przyszpitalnej przychodni działa 21 poradni specjalistycznych: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chorób metabolicznych, diabetologiczną, dermatologiczną, endokrynologiczną, gastroenterologiczną, ginekologiczno-położniczą, kardiologiczną, laryngologiczną, neonatologiczną, neurochirurgiczną, neurologiczną, onkologiczną, ortopedyczną, preluksacyjną, proktologiczną, pulmonologiczną, reumatologiczną, urologiczną.

Oficjalne przecięcie wstęgi na nowym urządzeniu odbyło się 4 lipca 2018 r. W uroczystości udział wzięli m.in.: burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, starosta ząbkowicki Roman Fester oraz Rafał Szmuc, prezes zarządu EMC IM SA.