Lepiej niż średnio w liceach we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze – tak wyglądają wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich. Wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna podała oficjalne wyniki matur 2018

  • Zdawalność na poziomie 98,3% oznacza, że absolwenci ząbkowickiego LO uzyskali rezultat przewyższający poziom liceów ogólnokształcących w całej Polsce (wynoszący 85,3%), na Dolnym Śląsku (84,2%) i powiecie ząbkowickim (89,8%). Uwagę zwraca fakt, że maturzyści z ząbkowickiego LO w 100% zaliczyli egzaminy z języka polskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego, a w 99,1% to wynik z matematyki i języka angielskiego. Ogółem w tym roku do matury przystąpili wszyscy tegoroczni absolwenci LO, tj. 116 osób, z czego jedynie 2 nie zaliczyły pojedynczych egzaminów. Oznacza to, że mogą w sierpniu br. zdawać ponownie, a jeśli drugie podejście powiedzie się, wówczas poziom zdawalności w LO wyniesie nawet 100%.

 

  • Warto przypomnieć, że zdawalność egzaminów maturalnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich od szeregu lat rośnie, plasując szkołę wśród najlepszych w całym regionie. W 2015 r. zdawalność wyniosła 93,5% i była wyższa od średniej krajowej oraz wojewódzkiej. Matura w 2016 r. zakończyła się wynikiem 95,5%, który również był wyższy od rezultatu ogólnokrajowego oraz regionalnego. Zdawalność w 2017 r. wyniosła 95,7% i podobnie jak w poprzednich latach była wyraźnie wyższa od średnich wyników w powiecie ząbkowickim, województwie dolnośląskim i w całej Polsce. Matura w 2018 r. po sesji majowej kończy się, cytowanym na wstępie, wynikiem 98,3%.

 

  • W odniesieniu do poszczególnych przedmiotów wyniki maturzystów z ząbkowickiego LO również prezentują się wysoko w stosunku do średnich rezultatów w skali kraju, województwa i powiatu. Przypomnijmy, iż minimalny pułap procentowy niezbędny do zaliczenia egzaminu z obowiązkowego przedmiotu maturalnego wynosi 30%. Przyjrzyjmy się wynikom z dwóch najważniejszych egzaminów, czyli z języka polskiego i matematyki. Wynik egzaminów w LO na poziomie podstawowym z języka polskiego wyniósł  59,7% (w powiecie 57,5%, w województwie i kraju po 58%). Wynik z analogicznego egzaminu z matematyki w LO wyniósł 69,5% (w powiecie 61,6%, w województwie i kraju po 61%). Jeśli chodzi o wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym (do którego podeszli nie tylko uczniowie klas o profilu humanistycznym), efekty są również imponujące. Z języka polskiego ząbkowiccy licealiści uzyskali średni wynik 73,1% (w powiecie 66,6%, w województwie 61%, w kraju 54%). Z matematyki średni wynik w LO to 44,5% (w powiecie 37,8%, w województwie 35%, w kraju 37%).

 

  • Do powyższych statystyk warto dodać jeszcze jedną kategorię ocen. Maturę z wynikiem 100% zdało 10 osób z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, 6 osób z języka angielskiego na poziomie podstawowym i 2 osoby z matematyki na poziomie podstawowym.

 

  • Zdawalność ząbkowickiego LO – wynosząca 98,3% – bez wątpienia znacząco wpływa na pozycję naszego powiatu w rankingu oświatowym dolnośląskich samorządów. W bieżącym roku nasz powiat uzyskał zdawalność na poziomie 89,8%, co dało trzecią pozycję w skali województwa (po powiecie wołowskim – 91% i dzierżoniowskim 89,9% i wyższą od powiatu kłodzkiego, gdzie zdawalność wyniosła 84,4%).

Tegoroczną maturę można zatem uznać za podsumowaną. Niewątpliwie trzy lata pracy (byłych już) uczennic i uczniów oraz grona pedagogicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagieły w Ząbkowicach Śląskich przyniosły dobre owoce. Nadzieje pokładane w szkole spełniły się, bo uzyskane wyniki otwierają młodzieży drogę do podjęcia studiów wyższych.

Na poniższej kolekcji zdjęć widać emocje, jakie towarzyszyły tegorocznym maturzystom. Teraz życzymy im akademickiego indeksu!

FOT: Magdalena Halikowska