Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie do wzięcia udziału w konkursie „Najładniejsza posesja i balkon w Gminie Ząbkowice Śląskie w 2018 roku”.

Celem konkursu jest propagowanie zachowań proekologicznych lokalnej społeczności, dążenie do podniesienia poziomu czystości i estetyki posesji poprzez wyzwolenie u mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie potrzeby dbania o czystość swojego otoczenia, które jest miejscem przebywania i odpoczynku. Niniejszy konkurs poprzez współzawodnictwo ma także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Gminy.

Cele te będą realizowane poprzez: ogólne wrażenie i utrzymanie  czystości, ciekawe rozwiązania zagospodarowania przestrzeni posesji lub balkonu – różnorodność roślin (nasadzenia sezonowe, wieloletnie), obiekty małej architektury – altanki, oczka wodne, studnie, ławki itp. oraz oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji lub balkonu.

Konkurs przebiega w trzech kategoriach:

  • – Najładniejsza posesja wiejska
  • – Najładniejsza posesja miejska
  • – Najładniejszy balkon

O nagrodę Burmistrza Ząbkowic Śląskich ubiegać się mogą władający posesją lub balkonem położonym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Gminy Ząbkowice Śląskie.

Zgłoszenia konkursowe należy składać od 01 lipca do 31 sierpnia 2018 roku. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

karta zgłoszenia 2018