Podczas wczorajszego briefingu i spotkania z mieszkańcami Dariusz Jagieła omawiał to, jakie znaczenie ma budowa ekspresowej „Ósemki” dla społecznej i gospodarczej kondycji gminy Ząbkowice Śląskie. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii społecznej pod hasłem „101 Pomysłów dla Ząbkowic” poprzedzającej wybory samorządowe, jakie odbędą się zapewne 21 lub 28 października br.  

Dariusz Jagieła wyraził opinię, że kluczowe znaczenie ma wybór wariantu przebiegu S8 oraz lokalizacja węzła spinającego S8 z drogami w obrębie powiatu ząbkowickiego, a szczególnie gminy Ząbkowice Śląskie. Całe wystąpienie transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

S8 – wpływ przebiegu planowanej drogi na stan społeczno-gospodarczy gminy Ząbkowice Śląskie

Briefing Dariusz Jagieła na temat wpływu drogi S8 na kondycję społeczną i gospodarczą gminy #ZąbkowiceŚląskie – #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 24 lipca 2018

 

Podczas omawiania dwóch głównych planowanych korytarzy projektowanej ekspresówki, Dariusz Jagieła wskazał jak są oznaczone obie alternatywne nitki drogi. Przy pomocy interaktywnej mapy precyzyjnie wymieniał obręby poszczególne skupiska zabudowy oraz areały, jakie przetnie mająca powstać droga S8. Jej potencjalna „nitka wschodnia” przebiegać miałaby m.in. w pobliżu Jaworka, Strąkowej, Grochowisk i Pawłowic. Natomiast „nitka zachodnia” miałaby przebieg na wysokości Brodziszowa i Sulisławic, Zwróconej, Olbrachcic Wielkich i Tarnowa. W obu przypadkach trzeba się będzie liczyć z przecinaniem nieruchomości stanowiących własność konkretnych osób fizycznych i prawnych i będących źródłem dochodów. Wybudowana już droga będzie też faktyczną osią dzielącą gminę ze względu na brak przejścia przez trasę, jeśli nie będzie ona ułożona w formie estakadowej. Ma to istotne znaczenie np. dla komunikacji lokalnej, dróg transportu rolnego czy nawet tras rowerowych. Ponadto korytarz drogi już na etapie zatwierdzonego projektu praktycznie wyłączony zostanie z innych planów inwestycyjnych zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

Według Dariusza Jagieły obowiązkiem władz gminy jest konsultowanie z właścicielami tych terenów oraz mieszkańcami poszczególnych miejscowości i osiedli wszystkich aspektów projektowanej i potrzebnej inwestycji drogowej. Jednocześnie samorząd gminny winien także wykazać maksymalne zaangażowanie w planowanie punktów węzłowych mającej powstać drogi S8. Lokalizacja węzła w obrębie gminy Ząbkowice Śląskie będzie bowiem przesądzać o skomunikowaniu terenów inwestycyjnych, jakimi gmina dysponuje i równocześnie wpływać będzie na poziom dostępności nowej arterii dla ząbkowiczan oraz łatwość zjazdu z niej dla osób podróżujących drogą. Brak węzła w obrębie gminy paraliżowałby rozwój gospodarczy i ruch turystyczny, a także zwyczajny codzienny ruch osób i transport towarowy. Przed takim ryzykiem przestrzegał Dariusz Jagieła i zapewnił, że jeśli będzie miał wpływ na podejmowane decyzje czy też udział w uzgodnieniach, zamierza reprezentować interes mieszkańców oraz rolników i przedsiębiorców z gminy Ząbkowice Śląskie. Na tym tle odniósł się do doniesień, według których przedstawiciele władz gminy rzekomo analizują sprawy związane z budową S8. Uznał je za gesty medialne i zaapelował o rzetelną publiczną debatę na ten temat.

Droga S8 będzie budowana – takie są brzmią deklaracje rządowe sprzed dwóch miesięcy. Projekt drogi ma być gotowy na przełomie 2018 i 2019 r. Aktualnie analizowane warianty korytarza mającej powstać drogi przebiegają przez obszar gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. Po uzgodnieniach środowiskowych, których finał jest spodziewany na koniec 2019 r. możliwe będzie ogłoszenie przetargu na budowę nowej trasy i rozpoczęcie robót w 2020 r. Dwa miesiące temu premier Mateusz Morawiecki, podczas spotkania z mieszkańcami Bystrzycy Kłodzkiej, zapowiedział powrót do projektu budowy drogi ekspresowej pomiędzy Kotliną Kłodzką a Magnicami koło Wrocławia (czyli do autostradowej obwodnicy Wrocławia) w tzw. „wersji 2+2”. Jak już wielokrotnie pisaliśmy w naszym portalu, budowa S8 jest oczekiwana przez mieszkańców, środowiska oraz samorządy. Podejmowany od ponad 10 lat postulat był również przedmiotem deklaracji wyborczej, jaką w trakcie kampanii prezydenckiej złożył w Ząbkowicach Śląskich Andrzej Duda, co zanotowaliśmy w naszym portalu.

Arteria pomiędzy stolicą województwa a Łagiewnikami, Niemczą, Ząbkowicami Śląskimi, Bardem i dalej do Kłodzka – w obecnie projektowanej wersji ma mieć po dwa pasy w obie strony. Taki standard zapewniłby nie tylko wysoki poziom bezpieczeństwa i płynności ruchu osobowego i towarowego. Równoległym aspektem jest znaczące podniesienie wartości oferty inwestycyjnej miejscowości położonych w bezpośrednim styku z nową S8 oraz znaczące ułatwienie w ruchu turystycznym w obrębie Ziemi Ząbkowickiej, Kotliny Kłodzkiej oraz wschodniej części powiatu dzierżoniowskiego.

Po zakończeniu swojego kolejnego już tematycznego wystąpienia (poprzednie dotyczyło kwestii terenów inwestycyjnych i było relacjonowane przez nasz portal), Dariusz Jagieła rozmawiał z osobami przybyłymi na spotkanie. Otwarta dyskusja obracała się wokół rozmaitych wątpliwości i oczekiwań związanych z szansami na rozpoczęcie całej inwestycji, jaką ma być S8, a także wielu szczegółowych problemów nurtujących ząbkowiczan w związku z tym oczekiwanym od wielu lat projektem drogowym. Na zakończenie poinformował, że kolejna konferencja odbędzie się w jego biurze we wtorek 31 lipca 2018 r. o godz. 17:00. Temat tego spotkania ma być podany na stronie internetowej www.dariuszjagiela.pl oraz w serwisie społecznościowym 101 Pomysłów dla Ząbkowic.