Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje dokumentację związaną z planowaną przebudową drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko.

Gmina Ząbkowice Śląskie aktywnie uczestniczy w tym procesie współpracując z GDDKiA w zakresie analizy kolizyjności planowanej trasy z drogami na terenie gminy. Dodatkowo samorząd Ząbkowic Śląskich pracuje nad przygotowaniem analizy przebiegu ścieżek rowerowych wzdłuż planowanych tras DK8. Pierwotne koncepcje przebiegu „ósemki” zawierały również plany jej poprowadzenia w kierunki Świdnicy i Dzierżoniowa, ale dzięki staraniom burmistrza Marcina Orzeszka oraz innych samorządowców ta koncepcja, zdecydowanie niekorzystna dla Ząbkowic Śląskich, została odrzucona. Obecnie proponowane koncepcje na terenie naszej gminy przebiegałyby po wschodniej lub zachodniej stronie Ząbkowic Śląskich.

W załączeniu plan przebiegu trasy nowej „ósemki” na terenie gminy. Więcej informacji na stronie: www.dk8.pl