13 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkankami wiosek gminy Bardo, które zostały zakwalifikowane do projektu „Daj sobie szansę” realizowanego przez Stowarzyszenie HUMANEO w partnerstwie z Eurodaradztwo sp. z o.o. który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych oraz osób nieaktywnych wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej.