Ząbkowice Śląskie mogą wejść na ścieżkę rozwoju, jeśli samorząd przywróci priorytet gospodarki. Dariusz Jagieła uważa, że należy jak najszybciej wrócić do projektowanej przed 2010 rokiem dużej strefy inwestycyjnej w północno-wschodnim sektorze gminy. Mógłby tam powstać duży zakład produkcyjny z branży zbrojeniowej.

Wczorajszy briefing prasowy Dariusz Jagieła poświęcił przyczynom gospodarczego regresu gminy oraz nadal dostępnym szansom na odwrócenie negatywnych trendów. Już w pierwszych zdaniach swojego wystąpienia Dariusz Jagieła zwrócił uwagę na określone w dokumentach dotyczących planowania przestrzennego warunki lokalizowania działalności gospodarczej na terenie ząbkowickiej gminy. Przypomniał przy tym swoją wcześniejszą i relacjonowaną przez nasz portal informację.

Według Dariusza Jagieły od 2011 r. władze gminy z burmistrzem Marcinem Orzeszkiem na czele, zaniechały skutecznych działań dotyczących przeznaczenia rozległego areału położonego pomiędzy wsiami Bobolice a Zwróconą na teren strefy inwestycyjnej. Obszar ten jest powiązany z drogą krajową nr 8 obecnie przylega do projektowanego korytarza drogi ekspresowej S8. Areał znajdujący się w pobliżu trasy kolejowej oraz mający w zasięgu linie transferowe energii elektrycznej i gazu, powinien być przygotowany dla zlokalizowania dużego zakładu produkcyjnego. Dariusz Jagieła wyraził opinię, że najlepszym inwestorem mógłby być skarb państwa. Mogąca tak powstać fabryka mogłaby realizować zlecenia z zakresu potrzeb sił zbrojnych RP, w związku z tym, że rząd planuje wyraźny wzrost nakładów na obronność. Przebieg wczorajszej konferencji transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Briefing Dariusza Jagieły na temat rozwoju gospodarczego gminy Ząbkowice Śląskie

Briefing Dariusz Jagieła na temat rozwoju gospodarczego gminy Ząbkowice Śląskie #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo #ZąbkowiceŚląskie

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 17 lipca 2018

 

Dariusz Jagieła przytoczył w trakcie swojej kilkunastominutowej wypowiedzi kolejne tezy wskazujące na toczące gminę Ząbkowice Śląskie niekorzystne procesy społeczne. O ile podczas poprzedniej konferencji, którą relacjonowaliśmy w naszym portalu, cytowane były dane Głównego Urzędu Statystycznego, o tyle tym razem Dariusz Jagieła posłużył się oficjalnymi analizami zawartymi w projekcie dokumentu strategicznego „Sudety 2030”. Można tam przeczytać, iż wśród kilkunastu samorządów subregionu wałbrzysko-jeleniogórskiego uczestniczących w tym projekcie, gmina Ząbkowice Śląskie jest w grupie trzech najbardziej zagrożonych kryzysem. Spełnia bowiem 6 z 7 kryteriów utraty funkcji społeczno-gospodarczych. Cała prezentacja w postaci slajdów została po konferencji udostępniona na stronie internetowej www.dariuszjagiela.pl

Na zakończenie Dariusz Jagieła podtrzymał swoje wcześniejsze zapowiedzi redukcji kosztów administracji publicznej i zadeklarował, że zamierza w nowej kadencji samorządu podjąć skuteczne działania na rzecz formalnego i faktycznego przygotowania terenów inwestycyjnych. Zapowiedział także następne spotkanie, którego tematem ma być problematyka związana z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8. Briefing ma się odbyć 24 lipca br. o godz. 17:00 w biurze Dariusza Jagieły.