Dobrze jest, gdy widać cel i znana jest droga do jego osiągnięcia, a jeszcze lepiej, gdy osiągamy go razem – także w wymiarze rodziny czy wspólnoty lokalnej – takiej jaką jest na przykład Kamieniec Ząbkowicki; warto jednak pamiętać, że prawdziwy cel jest zawsze przed nami.  

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.