Od listopada 2017 r. Ziębickie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działające przy Parafii Św. Jerzego w Ziębicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu prowadziło akcję dystrybucji artykułów spożywczych do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Ziębice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017. Akcja zakończona została 20 czerwca 2018 r.

W ramach akcji każdy zakwalifikowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszkaniec naszej Gminy mógł otrzymać ponad 50 kg artykułów spożywczych w tym: makaron jajeczny 4,5 kg, ryż biały 4 kg,  herbatniki maślane 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg  groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg,  powidła śliwkowe 1,5 kg,  gulasz wieprzowy z warzywami 2,1 kg,  filet z makreli w oleju 1,7 kg,  szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,4 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, miód 0,4 kg. W ramach akcji Ziębickie Koło wydało prawie 75 ton żywności dla 617 rodzin, co stanowi 1480 osób. W sumie do Gminy Ziębice trafiła żywności o wartości ponad 300 000 zł.

Godne podkreślenia jest zaangażowanie wielu mieszkańców Gminy Ziębice zarówno przy rozładunku żywności, jak także przy jej wydawaniu. Podczas rozładunku żywności Koło Ziębickie wspomagała w tej edycji programu  młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach oraz klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz rycerze z Chorągwi Księstwa Ziębickiego. I to właśnie młodzieży należą się największe słowa podziękowania. Należą się one również dyrektorom szkół Pani Joannie Smętkiewicz – dyrektor ZSP w Ziębicach, Pani Dorocie Hirkowskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz Panu Mariuszowi Szczepanowskiem – wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2, oraz nauczycielom tych placówek. Należy również podkreślić, że proces wydawania artykułów żywnościowych wymagał zdyscyplinowania i poświęcenia, ponieważ przez ponad pół roku w każdą środę niezbędna była obecność wyznaczonych osób w magazynie żywnościowym. Była to bardzo ciężka praca, ponieważ dziennie wydawanych było ponad 100 kilkunastokilogramowych paczek.

Osobą odpowiedzialną za realizację programu był Pan Andrzej Regner. Za dystrybucję żywności w ramach programu odpowiedzialna była natomiast Pani Jolanta Janik i to jej należą się wielkie brawa, ponieważ dzięki jej zaangażowaniu i bezinteresownej wielogodzinnej pracy (jako jedyna musiała być obecna w magazynie w każdą środę od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r.) udało się sprawnie wydać kilkadziesiąt ton artykułów żywnościowych. Oprócz niej w dystrybucji pomagało wielu mieszkańców Gminy Ziębice, wśród nich wielokrotnie obecni: Pani Grażyna Skibińska, Pan Stanisław Skibiński, Pani Helena Emerling, Pani Halina Wapniewska, Pani Bogumiła Załoba,  Pani Grażyna Moczarna, Pani Danuta Kudryńska, Pan Mariusz Szczepanowski, Pani Maria Dąbrowska, Pani Dorota Wańczyk, ks. Stanisław Wróblewski, jak także prezes Koła ks. proboszcz Bogusław Konopka, oraz wiceprezes Pan Andrzej Regner. Wielkie podziękowania za realizację programu należą się także Pani Justynie Smalec – kierownikowi MGOPS w Ziębicach i Pani Elżbiecie Dużyńskiej oraz pozostałym pracownikom socjalnym bez pomocy których nie byłoby możliwości przeprowadzenia akcji na terenie naszej gminy, a także Państwu Firgang oraz Straży Miejskiej w Ziębicach.

ks. dr hab. Bogusław Konopka – prezes Koła Ziębickiego
Andrzej Regner – odpowiedzialny za realizację programu z ramienia Koła