Społeczność Szkoły Podstawowej  im. A. Mickiewicza w Ciepłowodach jest już na wakacjach. W miniony piątek podsumowaniem zakończonego roku szkolnego była Msza św. w kościele parafialnym. Potem – tak jak w poprzednich latach, co relacjonowaliśmy w naszym portalu – wszyscy spotkali się na uroczystej akademii połączonej z wręczeniem świadectw i nagród najlepszym uczennicom i uczniom. Gościem święta byli m.in. wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński, radni powiatowi i gminni, a przede wszystkim rodzice dziewcząt i chłopców rozpoczynających letni wypoczynek po owocnym czasie edukacji.

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i zaproszeni goście zgromadzili się w hali sportowej Dyrektor Beata Lupa przywitała przybyłych gości, w tym wicewojewodę dolnośląskiego Kamila Zielińskiego, wójta gminy Ciepłowody Łukasza Białkowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Jacka Wolskiego, ks. dziekana Ryszarda Słowiaka, przewodniczącą Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Edytę Piętę, radnych powiatu ząbkowickiego, przedstawicieli Rady Rodziców, rodziców i przyjaciół szkoły. Wszystkim obecnym serdecznie podziękowała za owocną  współpracę. Zwracając się do uczniów, pogratulowała im sukcesów wyrażających się szczególnie w najlepszych świadectwach. Absolwentom gimnazjum życzyła, aby w kolejnej szkole odnaleźli nowych przyjaciół, spotkali życzliwych a jednocześnie wymagających nauczycieli. Szczególne podziękowania pani dyrektor skierowała do rodziców, którzy z zaangażowaniem włączali się w życie szkoły i licznym przyjaciołom szkoły. Bez ich wsparcia nie udałoby się zrealizować wielu szkolnych działań.

Głos zabrał wicewojewoda Kamil Zieliński, który w spontanicznym wystąpieniu nawiązał do ambicji i marzeń dzieci i młodzieży. Zachęcał do dalszej intensywnej i solidnej nauki, doskonalenia talentów, rozwijania pasji, a póki co dobrych i bezpiecznych wakacji letnich. Z kolei wójt Łukasz Białkowski w swoim przemówieniu akcentował dobrą współpracę samorządu ze szkołą i udany przebieg minionego roku szkolnego. Życzył uczniom i nauczycielom ciepłych i radosnych letnich dni. W dalszej części miała miejsce ceremonia ślubowania składanego przez absolwentów najstarszych klas oraz akt przekazania sztandaru szkolnego nowemu pocztowi sztandarowemu. Odbyło się także pożegnanie odchodzącej ze szkoły nauczycielki języka angielskiego.

Najbardziej oczekiwaną częścią uroczystości było wręczenie nagród i dyplomów za różne osiągnięcia. Najpierw jednak przedstawiciele uczniów, wręczając symboliczne róże, podziękowali nauczycielom i przyjaciołom szkoły za ich pracę i pomoc. Te chwilę umilił mocnym śpiewem chór szkolny.

Wzorowi uczniowie otrzymali nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne.
 • z kl. I: Amelia Gorczowska,  Adrian  Adamczuk, Karol Duraj, Michał Wolski, Paweł  Błyskal;
 • z kl. II a:  Zofia Pietrykiewicz, Zuzanna Iżyniec, Wojciech Zych, Bartosz Puzio, Emilia Tomasiak;
 • z kl. III a: Michał Opyc, Ziemowit Szopiński, Dawid Woszczyk, Paulina  Polny;
 • z kl. III b:  Dagmara Tapka, Emilia Myślińska, Konrad Jarowski, Adam Wolski;
 • z kl. III c:  Julia Ślusarczyk, Julia Piątek, Arkadiusz Jaroszuk.
Uczniowie ze średnią powyżej 4,75 i  świadectwem z wyróżnieniem z kl. IV-VII to:
 • z kl. IVa: Marta Adamczuk, Aleksandra Zapotoczna, Małgorzata Pietrykiewicz, Aleksandra Rydz, Dominika Krupa, Julia Matusiak, Oliwia Jamborska;
 • z kl. IV b: Maciej Bochenek, Aleksandra Szczepańska, Mateusz Mazur, Wiktoria Wolska;
 • z kl. V: Konrad Jamborski, Dominika Szałapata, Paulina Zioła, Kacper Mospan, Wojciech Mazowita;
 • z kl. VI: Paulina Bielecka, Dorota Bochenek, Julianna Opioła, Julia Kołodziej, Kacper Bednarowski, Mateusz Mądry;
 • z kl. VII a: Sebastian Zioła.
Uczniowie, którzy ukończyli klasy gimnazjalne z wyróżnieniem:
 • z kl. II: Joanna Adamowicz, Wiktoria Tekieli;
 • z kl. III a: Aleksandra Opyc, Agnieszka Kwiatkowska, Tomasz Stawowy, Natalia Grzegorzek, Dominik Zugaj, Anna Zarówna, Jagoda Janiszewska, Emilia Sokołowska.
Uczniowie z kl.IV – VII, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wyższą zostali wpisani do Złotej Księgi:  Aleksandra Zapotoczna, Marta Adamczuk, Małgorzata Pietrykiewicz, Aleksandra Rydz, Dominika Krupa, Konrad Jamborski, Paulina Zioła, Dominika Szałapata,  Paulina Bielecka, Dorota Bochenek, Julianna Opioła, Julia Kołodziej, Kacper Bednarowski, Joanna Adamowicz, Aleksandra Opyc, Anna Zarówna, Agnieszka Kwiatkowska, Tomasz Stawowy, Jagoda Janiszewska
Uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którzy osiągnęli najwyższą średnią w szkole zostały wręczone nagrody specjalne (po 500 zł), których fundatorami byli: wójt Gminy Ciepłowody Łukasz Białkowski oraz Rada Rodziców. Otrzymali je: Aleksandra Opyc z kl. IIIa za najwyższą średnią w  klasach gimnazjalnych – 5,8 oraz Paulina Bielecka z kl. VI za najwyższą średnią w klasach  IV – VII – 5,8.
Tytuł  Olimpijczyka Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciepłowodach wyjątkowo w tym roku szkolnym otrzymały aż cztery osoby: Tomasz Stawowy, Aleksandra Opyc, Agnieszka Kwiatkowska, Anna Zarówna. Ich osiągnięcia edukacyjne przedstawił wychowawca klasy Michał Żygadło, co  wywołało aplauz wszystkich obecnych.  
Doceniono również uczniów z najwyższymi wynikami egzaminu gimnazjalnego. 100-procentowy wynik na  egzaminie gimnazjalnym  z języka angielskiego, matematyki i historii otrzymał Tomasz Stawowy, z historii – Agnieszka Kwiatkowska, z j. polskiego – Anna Zarówna.
Dyplomy uznania otrzymali uczniowie, którzy odnosili sukcesy w różnych konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym: Paweł Chwiła, Kacper Nadrowski, Julian Zerek, Kacper Bagiński oraz Aleksandra Opyc, Jagoda Janiszewska, Agnieszka Kwiatkowska, Natalia Grzegorzek za taniec z szarfami.
Nagrody za godne reprezentowanie szkoły w konkursach pozaszkolnych otrzymali: Tomasz Stawowy, Agnieszka  Kwiatkowska, Aleksandra  Opyc, Anna  Zarówna, Dominik Zugaj, Martyna Klonowska, Paulina Zioła, Dominika Krupa, Dorota Bochenek, Julianna Opioła, Paulina Bielecka, Wiktoria Zygmunt.
Statuetki dla najlepszych sportowców Gimnazjum za godne reprezentowanie ZSP przez 3 lata nauki otrzymali:  Paweł Chwiła, Kacper Nadrowski, Julian Zerek, Kacper Bagiński oraz za taniec z szarfami: Aleksandra Opyc, Jagoda Janiszewska, Agnieszka Kwiatkowska, Natalia Grzegorzek.
Nagrody otrzymali także członkowie naszego szkolnego samorządu uczniowskiego, który był inicjatorem wielu szkolnych imprez: Joanna Adamowicz, Julia Knochowska, Dominik Zugaj, Anna Zarówna, Julia Orzoł.

Na zakończenie uroczystości ponownie głos zabrała dyrektor Beata Lupa, życząc gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły  i uczniom udanych wakacji pełnych wspaniałych wrażeń i pozytywnych  emocji.