Od następnego tygodnia proboszczem parafii pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich będzie ks. Krzysztof Herbut.

Do chwili obecnej jest proboszczem w parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Piskorzowie (koło Bielawy). Pełni ponadto funkcję diecezjalnego duszpasterza grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym. Dotychczasowy ząbkowicki proboszcz ks. Marian Mądry, po 20 latach pracy duszpasterskiej w naszym mieście, przechodzi na emeryturę.

Parafię pw. Św. Anny opuszcza także wikariusz ks. Mateusz Graboń, który obejmie tę samą funkcję w Jedlinie Zdroju. Ząbkowiczanin – ks. Grzegorz Umiński otrzymał nominację na sekretarza Biskupa Świdnickiego. Zgodnie z komunikatem Świdnickiej Kurii Biskupiej wszystkie zmiany wejdą w życie z dniem 25 czerwca 2018 r. W pozostałych parafiach powiatu ząbkowickiego nie będzie zmian personalnych. Za nami są też niedawne zmiany w obsadzie klasztoru Ojców Bonifratrów w Ząbkowicach Śląskich, o czym informowaliśmy w naszym portalu.