Marcin Gwóźdź objął stanowisko wiceprezesa zarządu KGHM TFI S.A. z siedzibą we Wrocławiu, czyli jednej z najważniejszych spółek zależnych od największego polskiego koncernu, jakim jest KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.

Taki jest wynik konkursu, w jakim ząbkowiczanin uzyskał pozytywną ocenę rady nadzorczej KGHM TFI S.A. Konkurs rozstrzygnięty został pod koniec maja 2018 r.  Marcin Gwóźdź od maja 2007 r. do maja 2016 r. był prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin”. Firma ta jest spółką, której jedynym udziałowcem jest gmina Ząbkowice Śląskie i w trakcie, gdy była zarządzana przez Marcina Gwoździa, zdecydowanie poprawiła się kondycja ekonomiczna spółki oraz jej poziom technologiczny. W maju 2016 r. został powołany na prezesa zarządu spółki Uzdrowiska Kłodzkie z siedzibą w Polanicy Zdroju, której akcjonariuszem jest KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Stanowisko to zajmował do grudnia 2017 r. i ten największy w Polsce zespół uzdrowisk uzyskiwał bardzo dobre wyniki ekonomiczne i korzystnie zmieniał wizerunek wśród klientów.

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa od 2009 r. i podlega zasadom ładu korporacyjnego właściwym dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podmiot opiera się na pracy specjalistów z zakresu prawa, finansów, ekonomii oraz analityków rynków kapitałowych. Wiceprezes Marcin Gwóźdź jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, ma uprawnienia do pełnienia funkcji syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy w postępowaniach naprawczych i restrukturyzacyjnych. Jest praktykiem w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Po wyborach w 2010 r. (startując z listy „Powiat XXI”) i 2014 r. (startując z listy Prawo i Sprawiedliwość) jest radnym rady powiatu ząbkowickiego.