Pozyskanie terenów inwestycyjnych i ich powiązanie z projektowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8, wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe, profilaktyka chorób śmiertelnych poprzez refundację kosztów diagnostyki, restrukturyzacja budżetu gminnego pod kątem inwestowania w projekty dochodowe lub finansowane środkami zewnętrznymi, likwidacja zbędnych stanowisk w administracji – to były główne wątki konferencji, jaką wczoraj poprowadził w swoim biurze Dariusz Jagieła.

Przez ponad 50 minut Dariusz Jagieła bardzo drobiazgowo przedstawiał dane statystyczne pozycjonujące gminę Ząbkowice Śląskie niekorzystnie pod względem demografii, a co za tym idzie tendencji społecznych i gospodarczych. Jak kilkakrotnie powtórzył najważniejsze dla bytu rodzin są warunki mieszkaniowe, praca i zdrowie. Wszystkie inne działania samorządu muszą być podporządkowane, bo jeśli w gminie ubywać będzie rodzin i nie będzie przybywać firm, wówczas wszelkie inne projekty, jakimi zajmuje się samorząd, będą tracić rację bytu. Całe wystąpienie transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Dariusz Jagieła – konferencja prasowa 04.06.2018

#dzieje_się_teraz – konferencja prasowa Dariusz Jagieła #to_co_widzimy_na_żywo

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Poniedziałek, 4 czerwca 2018

 

W prezentacji zestawił dane Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 900 polskich miast, w tym Ząbkowic Śląskich. Na tle analogicznych do naszego miast (Łapy oraz Jelcz-Laskowice), Dariusz Jagieła wykazał, że poza poziomem przestępczości, która jest u nas stosunkowo niska, wszystkie inne wskaźniki zwiastują w wieloletnim horyzoncie głęboko niekorzystne zjawiska dotyczące życia rodzin, funkcjonowania firm, a tym samym braku perspektyw rozwoju gminy. Przykładami takich problemów, które mogą zdecydowanie zagrozić egzystencji gminy są m.in.: postępujące wyludnianie się gminy, stosunkowo wysokie bezrobocia (związane z niedostatkiem obszarów przygotowanych dla inwestorów oferujących stabilne i liczne miejsca pracy), niski poziom skłonności do zawierania związków małżeńskich i do rodzicielstwa, duża liczba rozwodów, niedostateczna liczbowo populacja osób w wieku produkcyjnym, malejąca liczba osób z wykształceniem wyższym (w tle jest to, że absolwenci uczelni wyższych coraz chętniej lokują swoją przyszłość w innych miastach). Zasadnicze wątki prezentacji można zobaczyć na poniższych infografikach (udostępnionych na dariuszjagiela.pl).

Na tle tej diagnozy Dariusz Jagieła nawiązał do potrzeby aktywności samorządu gminnego w dziedzinie profilaktyki chorób  śmiertelnych. Jednym z takich środków winna być refundacja przez gminę kosztów diagnostyki dla osób zagrożonych takimi chorobami. Innym tematem jest sfera finansów publicznych gminy, o czym Dariusz Jagieła mówił w oparciu o oficjalne sprawozdanie budżetowe gminy Ząbkowice Śląskie za 2017 rok. Zarówno struktura dochodów własnych gminy, jak i niski poziom pozyskiwanych środków zewnętrznych w połączeniu z narastającym zadłużeniem, wymaga pilnej interwencji. Jednocześnie kierunki wydatkowania budżetu wymagają – zdaniem Dariusza Jagieły – zasadniczej rewizji pod kątem projektów i działań mogących stanowić w przyszłości źródło przychodów budżetowych. Likwidacja zbędnych stanowisk – tu wymienił m.in. stanowisko drugiego zastępcy burmistrza – może być również czynnikiem motywującym do skuteczniejszego działania urzędników i jednostek zależnych od magistratu, np. Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Najwięcej uwagi Dariusz Jagieła poświęcił sprawie obszarów inwestycyjnych, jakich pozyskanie dla gminy było zainicjowane w 2007 r., a uległo zahamowaniu po 2010 r., czyli po zmianie ekipy zarządzającej gminą. Dariusz Jagieła ujawnił m.in. swoje osobiste zaangażowanie w działania burmistrza Krzysztofa Kotowicza i jego zastępcy Ireneusza Woźniakowskiego, którzy starali się o pozyskanie na cele inwestycyjne areałów położonych na styku granic miasta z terenami pomiędzy Bobolicami a Zwrócona. Teren ten znajduje się w bezpośrednim styku z drogą krajową nr 8, a obecnie również może być powiązany z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8. Jak stwierdził Dariusz Jagieła zaniechanie aktywności czy też nieskuteczność burmistrza Marcina Orzeszka, który od 2010 r. nie zdołał rzeczonych nieruchomości pozyskać i przygotować dla inwestorów, są jedną z przyczyn utraty atrakcyjności inwestycyjnej Ząbkowic Śląskich, a tym samym pogorszenia się kondycji ekonomicznej rodzin. Zadeklarował przy tym bardzo wyraźnie, że będąc burmistrzem, tę sprawę postawi jako naczelne zadanie w nowej kadencji. Przyznał, że w tej sprawie rozmawiał z Marcinem Orzeszkiem, gdy został po raz pierwszy wybrany na burmistrza w 2010 r. Włodarz zasłaniać się miał brakiem woli ze strony odpowiadających za kwestie odrolnienia urzędników w ministerstwie rolnictwa, którym kierował koalicjant Platformy Obywatelskiej, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe.

Cały ten temat Dariusz Jagieła podsumował, przypominając, iż niedawno prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustala nowe zasady tworzenia stref inwestycyjnych, o czym w ubiegłym tygodniu szeroko wypowiadał się w Bystrzycy Kłodzkiej premier Mateusz Morawiecki. Według Dariusza Jagieły aktywizacja terenów inwestycyjnych w powiązaniu z planowanym korytarzem S8 (trasa ma być wytyczona jeszcze w tym roku), stanowić musi najważniejsze wyzwaniem dla gminy przez najbliższych pięć lat. Okres ten może być ostatnią szansą dla naszej gminy – zakończył Dariusz Jagieła, zapowiadając kolejne konferencje medialne i spotkania z mieszkańcami gminy. Zaprosił też do kontaktu na co dzień poprzez fanpejdż „101 pomysłów dla Ząbkowic” oraz do bezpośrednich rozmów w swoim biurze.