W zeszłym tygodniu burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Bardo Moniki Żołnierz podpisał dwie umowy z wykonawcami w ramach projektu „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin”, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Umowy te z podpisał w imieniu gmin Bardo, Strzelin, Bielawa, Niemcza, Ziębice, Złoty Stok i Przeworno z firmą Syntis Sp. z o.o. na dostawę sprzętu i konsorcjum firm: – lider konsorcjum: ZETO PROJEKT SP. z o.o.  i członek konsorcjum: ZETO SOFTWARE SP. z o.o. Koszty całkowite projektu to prawie 6 000 000 zł przy dofinansowaniu prawie 5 000 000 zł. Na gminę Bardo przypada dofinansowania prawie 1 000 000 zł.

Dzięki temu projektowi zostanie m. in. stworzony portal z możliwością monitorowania i regulowania płatności online dla mieszkańców, np. podatków czy opłat za śmieci. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami Strzelin, Bielawa, Niemcza, Ziębice, Złoty Stok i Przeworno – Gmina Bardo jest liderem projektu.