Rządowa dotacja w kwocie 480 000 zł z puli ministra kultury i dziedzictwa narodowego trafi do Srebrnej Góry na ratunkowe zabezpieczenie i odbudowę murów Wieży Górnej i Bastionu Dolnego na forcie Donjon. To już kolejne znaczące środki pozyskane w tym roku przez spółkę gminy Stoszowice „Twierdza Srebrna Góra”, a ich suma do chwili obecnej wynosi 820 000 zł.

Tym razem aplikacja uzyskała pozytywną ocenę w drugim tegorocznym ministerialnym rozdaniu środków pomocowych na ochronę zabytków – kliknij TUTAJ, aby zobaczyć listę przyznanych dotacji. Jak nas poinformowała Emilia Pawnuk – prezes spółki, dzięki wsparciu z MKiDN kontynuowane będą prace prowadzone w latach poprzednich, ale też uda się rozpocząć nowy etap. W pierwszej kolejności planowane jest przeprowadzenie remontu dwóch, wymagających najpilniejszych działań stref zagrożonych katastrofa budowlaną. Stan ten związany jest ze znacznymi ubytki lica i rdzenia muru sięgającymi 2 m. Ponadto mury zwieńczone są wielotonowym nasypem ziemnym i istnieje zagrożenie, że wraz z murami może ulec oberwaniu. Stan techniczny wskazanych miejsc jest na tyle krytyczny, że brak odkładanie prac ratunkowych mogłoby doprowadzić do ich trwałego wyłączenia z użytkowania.

W ramach najnowszego projektu, na które pozyskano wspomnianą na wstępie dużą dotację w kwocie 480 000 zł,  przewiduje się:

  • zabezpieczenie, stabilizację i miejscową odbudowę Wieży Górnej Donjonu poprzez miejscowe odtworzenie kamiennej elewacji i gzymsu w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa zwiedzających oraz kotwienie zachowanych fragmentów elewacji wraz z zabezpieczeniem elewacji siatką geotechniczną,
  • III etap remontu i odbudowę południowego muru dziedzińca Bastionu Dolnego od strefy wejściowej do Twierdzy przy użyciu tradycyjnych technik murarskich.

Przypomnijmy zgodnie z wcześniejszymi informacjami naszego portalu, że w lutym 2018 r. ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego przyznało 290 000 zł na remont i II etap odbudowy poterny w Bastionie Górnym oraz na kontynuację remontu w postaci izolacji przeciwwilgociowej korony (dachu) i odprowadzenie wód opadowych w forcie Donjon. Natomiast w marcu 2018 r. samorząd województwa dolnośląskiego przyznał 50 000 zł na zabezpieczenie i remont murów dolnej kondygnacji Bastionu Kawaler w Twierdzy.