Dużym sukcesem zakończyli swoją edukację uczniowie z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków z Ciepłowód. 15 czerwca 2018 r. zostanie zapamiętany jako wyjątkowy dzień w historii szkoły. Wyniki egzaminu gimnazjalnego okazały się wyjątkowo wysokie. Klasy trzecie uplasowały się w dziewięciostopniowej skali staninowej na wysokich pozycjach.

Z przedmiotów przyrodniczych uzyskany wynik to 61,4 pkt – stanin 7, z historii i wiedzy o społeczeństwie 62,6pkt – stanin 7, j. polski 71,3pkt – stanin 6, matematyka 50,2 pkt – stanin 5, j. angielski – część podstawowa- 56,9 pkt – stanin 4. Wyniki z większości przedmiotów są wyższe od średniej wojewódzkiej o ponad 4 punkty procentowe  a z przedmiotów przyrodniczych o ponad 6 punktów. Dumni jesteśmy z faktu, że nasi uczniowie napisali egzamin na poziomie uczniów z dużych miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

Wśród bardzo dobrych wyników na szczególną uwagę zasługują uczniowie,  którzy znaleźli się w grupie najzdolniejszych trzecioklasistów w Polsce:

  • Tomasz Stawowy uzyskał: 100% pkt z matematyki i j. angielskiego rozszerzonego (100 centyl), z historii i wos-u  97% punktów  (100 centyl),  a z przedmiotów przyrodniczych 93 % punktów (99 centyl).
  • Agnieszka Kwiatkowska najlepsza okazała się z historii i wos-u – uzyskała 100% punktów  (100 centyl). 
  • Anna Zarówna uzyskała najwyższy w szkole wynik z j. polskiego 97% punktów ( centyl 100). 
  • z matematyki 99 centyl zdobyły Ola Opyc i Ania Zarówna.
  • z przedmiotów przyrodniczych  97 centyl uzyskał Dominik Zugaj, a 95 centyl Agnieszka Kwiatkowska.

Wszystkim uczniom klas trzecich serdecznie gratulujemy i życzymy  sukcesów w dalszej edukacji.