Rozwiązanie Straży Miejskiej zapowiedział Dariusz Jagieła. Ten radykalny ruch wynika zarówno z oceny przydatności tej formacji, ale przede wszystkim związana jest z bardzo krytyczną diagnozą kondycji budżetowej gminy Ząbkowice Śląskie. Taką ocenę Dariusz Jagieła sformułował na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentowanych podczas wczorajszej konferencji prasowej.

Dariusz Jagieła, prowadzący od kilku tygodni aktywną kampanię społeczna pod hasłem „101 Pomysłów dla Ząbkowic”, zwołał drugą już konferencję dla lokalnych mediów. Poprzednia, którą relacjonowaliśmy w naszym portalu, była poświęcona potrzebie gospodarczego ożywienia i niepokojącym zjawiskom demograficznym. Tym razem tematem były samorządowe finanse publiczne. Na pokazywanych slajdach (udostępnionych tuż po briefingu w serwisie internetowym dariuszjagiela.pl) można było zobaczyć dane statystyczne obrazujące niekorzystne trendy gminnego budżetu.

Wśród prawie 2500 gmin ocenianych pod kątem zdolności kredytowania projektów inwestycyjnych, ząbkowicka gmina znajduje się na 1899 pozycji, podczas gdy niedaleko nas położona i zbliżona demograficznie gmina Jelcz-Laskowice jest w tym samym rankingu na miejscu 143. W tym samym rankingu, ale w zestawieniu miast będących siedzibą powiatu, Ząbkowice znalazły się na 229 pozycji na prawie 270 klasyfikowanych. Pobliski Strzelin plasuje się na miejscu 88.

Równie niekorzystne informacje wynikają z analizy danych dotyczących poziomu inwestycji. Ząbkowice Śląskie pod względem wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca znalazły się na 1904 miejscu wśród w 2500 polskich gmin. Wspomniana już wyżej gmina Jelcz-Laskowice na tej samej liście jest na miejscu 384. Ten sam ranking obejmujący miasta – siedziby powiatów, stawiają Ząbkowice na 203 miejscu, a Strzelin na 141 miejscu pomiędzy 270 gminami.

Trzecim – najbardziej niepokojącym, zdaniem Dariusza Jagieły – wskaźnikiem jest poziom „zdolności kredytowej” gminy Ząbkowice Śląskie obserwowany na przestrzeni szeregu lat 2011 – 2016. Pomiędzy prawie 270 ocenianymi gminami, Ząbkowice Śląskie po cyklu 2011 – 2013 znajdowała się na 147 miejscu. Po cyklu lat 2012 – 2014 była to już pozycja 190. Natomiast po ostatnim obliczonym już cyklu z lat 2014 – 2016 jesteśmy na miejscu 229. Według Dariusza Jagieły, w kontekście ubiegłorocznych i tegorocznych decyzji o zaciągnięciu wieloletnich kredytów, związanych m.in. z budową krytej pływalni, wynik za kolejny cykl będzie jeszcze mniej korzystny. Oznaczać będzie drastyczne ograniczenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz możliwości sięgania po środki zewnętrzne wspomagane kredytami.

Na zakończenie Dariusz Jagieła podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi o likwidacji etatu drugiego zastępcy burmistrza oraz zniwelowaniu zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Do tych deklaracji dodał rezygnację z samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim. Najmocniej jednak zabrzmiał zamiar rozwiązania straży miejskiej. Dariusz Jagieła zapowiedział odrębne spotkanie dotyczące kwestii bezpieczeństwa publicznego, ale już teraz uważa, iż straż miejska nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań i w ocenie wielu mieszkańców jej rola wyczerpała się.

Całą konferencję transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz