Do pierwszej edycji rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (w skrócie: OSA) wpłynęło 1416 aplikacji, w tym 85 z terenu województwa dolnośląskiego, wśród których 4 wyszły z powiatu ząbkowickiego. Z ogólnopolskiej puli środków wynoszącej ponad 54 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki do gmin Złoty Stok i Ziębice trafi po 50 tys. zł.

Pełny wykaz przyznanych dotacji znajduje się w serwisie internetowym ministerstwa. W obu gminach projekty mają być zrealizowane jeszcze w tym roku i to według tzw. „wariantu rozszerzonego”.

  • Gmina Złoty Stok wybuduje sprawnościowy zestaw wielofunkcyjny dla dzieci (w tym stożek duży, huśtawka metalowa podwójna),  siłownię plenerową (wioślarz, motyl, orbitrek, wahadło-biegacz-twister, wyciąg górny, wyciskanie siedząc) oraz strefę relaksu (stolik do gry w szachy z siedziskami, ławki z oparciem, kosze na śmieci  i stojak na rowery). Obiekt ma być zlokalizowany w Złotym Stoku przy ul. Żeromskiego i według zapowiedzi zostanie udostępniony jesienią br.  
  • Gmina Ziębice planuje wybudowanie obiektu we wsi Niedźwiedź do końca 2018 r. Będzie tam plac zabaw (stół pingpongowy wolnostojący, wielokąt wspinaczkowy, podniebna deskorolka, huśtawka potrójna, bujak dwuosobowy), siłowna zewnętrzna (orbitrek, jeździec, narciarz, wioślarz, wyciąg górny, pajacyk) oraz strefa rekreacji (m.in. ławki z oparciami).

Celem programu „Otwarte Strefy Aktywności” jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych obiektów przeznaczonych dla rodzin, a więc do różnych grup wiekowych. „OSA” ma tworzyć przestrzeń aktywności sportowej oraz sprzyjać integracji międzypokoleniowej. W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł. Docelowo w całym kraju powstać ma w ciągu dwóch lat ok. 3000 obiektów typu „OSA”. Beneficjentami programu „OSA” mogą być jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej, niż 50 tys. zł) w tzw. „wariancie rozszerzonym” lub 25 tys. zł w przypadku „wariantu podstawowego”.

W pierwszej edycji jednym z kryteriów przyznania rządowej dotacji był poziom zamożności danej gminy, co oznacza, iż preferowane były samorządy, w których dochody podatkowe są stosunkowo niskie. Z tego powodu negatywnie oceniono wnioski gmin Ząbkowice Śląskie i Ciepłowody, na co wpływ miał tzw. „wskaźnik G” ustalany przez ministra finansów dla poszczególnych gmin. Parametr ten wykazuje poziom dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca. W przypadku Ziębic wyniósł on w 2017 r. 1 028,91 zł, zaś w Złotym Stoku jeszcze mniej, bo 968,19 zł. Dla gminy Ciepłowody wskaźnik „G” wyniósł za ubiegły rok 1 562,74 zł, a dla gminy Ząbkowice Śląskie 1 472,69 zł.