Reactivate jest programem mobilności zawodowej dla osób powyżej 35 roku życia na terenie Unii Europejskiej. Usługi programu są korzystne zarówno dla pracodawców, jak i dla osób poszukujących pracy. Pomagają pracodawcom w rekrutacji zmotywowanych pracowników z całej Europy, a także osobom poszukującym pracy pomagają w znalezieniu pracy, stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju UE.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza chętnych do wzięcia udziału w unijnym programie mobilności zawodowej Reactivate.

Reactivate zapewnia następujące usługi:

  • Informacja,
  • rekrutacja i kojarzenie pracodawców z pracownikami,
  • indywidualne wsparcie przed- i po-rekrutacyjne,
  • wsparcie finansowe dla osób poszukujących pracy na: wyjazdy zagraniczne w celu odbycia rozmowy rekrutacyjnej; kursy językowe; pokrycie kosztów, uznania kwalifikacji i wydatki z tytułu przeprowadzki (także dla członków rodziny),
  • wsparcie finansowe dla MŚP na pokrycie części kosztów szkoleń i integracji w nowym miejscu.

Usługi Reactivate są bezpłatne i dostosowane do potrzeb pracodawców i osób poszukujących pracy. Reactivate jest współfinansowane przez Unię Europejską z programu „EaSI 2014-2020” i koordynowane przez Metropolitan City of Rome (Włochy). Z usług w ramach Reactivate mogą skorzystać kandydaci o różnym poziomie wykształcenia i/lub doświadczenia zawodowego. Obecnie głównie poszukiwane są osoby w następujących sektorach gospodarki:

  • Służba zdrowia
  • ICT
  • Sektor turystyczny i pokrewne
  • Inżynieria
  • Sprzedaż hurtowa / obsługa klienta

Reactivate zapewnia wsparcie przed wyjazdem. Wybrani kandydaci mogą ubiegać się o pomoc finansową w celu odbycia rozmowy rekrutacyjnej za granicą i ułatwienie przeprowadzki oraz skorzystać z programu integracyjnego ułatwiającego zaaklimatyzowanie się w nowym kraju.

Aby skorzystać z Reactivate należy zarejestrować się na stronie: www.reactivatejob.eu Więcej informacji udziela: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie a.dolistowska@up.gov.pl

POBIERZ MATERIAŁ INFORMACYJNY KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK

Reactivate_-_ulotka