Na Stadionie Miejskim w Ziębicach odbyła się masowa impreza sportowa pod hasłem „Polska biega”.

Biegi odbywały się na dwóch murawach piłkarskich, trasy zostały  wyznaczone przez nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie. Zawody rozgrywane były w określonych w regulaminie kategoriach wiekowych osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców. Pierwsze wystartowały dziewczęta z klas I-III SP. na dystansie 500 m. Pierwsza dobiegła Julia Szczepańska ze Szkoły Podstawowej nr 2, druga Julia Samouk z Szkoły Podstawowej z Henrykowa, trzecia Aleksandra Bobońska ze Szkoły Podstawowej nr 2. Ogółem w tym biegu wzięło udział 82 dziewcząt: (SP Henryków – 14, SP2Ziębice – 30, SP4 Ziębice – 22, ZSiP Niedźwiedź – 9, SP Starczówek – 6, NSP Lubnów – 1).

Wśród chłopców pierwszy przekroczył linią mety Marcel Celner z SP w Henrykowie, drugi dobiegł Paweł Dmytrów z SP2 Ziębice, trzecie miejsce zajął Marcin Zakrzewski z SP w Henrykowie. W tym biegu wzięło udział 133 chłopców: (SP Henryków – 35, SP2 Ziębice – 39, SP4Ziębice – 45, ZSiP w Niedźwiedziu 10, SP w Starczówku – 1, NSP w Lubnowie – 3). Następnie odbyły się biegi przedszkolaków na dystansie 200 m. Wśród dziewcząt pierwsza była Maja Śmieszko z Przedszkola Miejskiego nr 1, druga Maja Szydłowska z Przedszkola Na Orlej Polanie, trzecia Wiktoria Bieszczad również z Przedszkola Na Orlej Polanie. W tym biegu udział wzięło 109 dziewcząt: Przedszkole Miejskie nr1 – 25, Przedszkole Na Orlej Polanie – 35, ZSiP Niedźwiedź – 9, Przedszkole  Starczówek – 3, Przedszkole Pomianów Dolny – 6, Przedszkole Wadochowice – 2, Przedszkole Krzelków – 5, Przedszkole Henryków – 18). Wśród chłopców najszybszym przedszkolakiem okazał się Wojciech Skowronek z Przedszkola Miejskiego nr 1, drugi dobiegł Fabian Misztal również z Przedszkola Miejskiego nr 1, trzecie miejsce zajął Ksawery Trochonowicz z Przedszkola Na Orlej Polanie. W biegu tym wystąpiło 116 chłopców (Przedszkole Miejskie nr1 – 47, Przedszkole Na Orlej Polanie – 28, ZSiP Niedźwiedź – 10, Przedszkole Starczówek – 4, Przedszkole Pomianów Dolny – 2, Przedszkole Wadochowice – 6, Przedszkole Krzelków – 5 i Przedszkole Henryków – 14).

Piąty i szósty bieg to kategoria dziewcząt i chłopców klas IV-VI SP na dystansie 800 m. Wśród dziewcząt najszybsza była Klaudia Łepska z SP nr 2, drugie miejsce zajęła Krystyna Flis z SP nr 4, trzecia była Kalina Herdzina z SP nr 2. W biegu dziewcząt wzięło udział 86 dziewcząt: SP Henryków – 30, SP2 – 25, SP4 – 27, NSP Lubnów – 4. Wśród chłopców najszybszy był Tomasz Gnat z SP nr 2, za nim dobiegł Michał Śledź z SP nr 4, trzecie miejsce zajął Mateusz Kraj z SP w Henrykowie. W tym biegu wzięło udział 88 chłopców (SP Henryków – 30, SP2 – 33, SP4 – 24 i NSP Lubnów – 3.

Następna kategoria: dziewczęta i chłopcy klas siódmych i gimnazjalnych, którzy pobiegli na dystansie 1000 m – dziewczęta i 1200 m – chłopcy. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Dybaś z SP nr 2, drugie Dominika Kozdroń z NSP w Lubnowie, trzecie Oliwia Bucka również NSP w Lubnowie. W tym biegu udział wzięło 32 dziewcząt (SP Henryków – 14, SP2 – 6, SP4 – 10, NSP Lubnów – 2. Pierwsze miejsce wśród chłopców zajął Paweł Skotnicki z SP2, drugi był Michał Ścisłowski z SP nr 2, trzeci dobiegł Kacper Skwarek również ze SP nr 2. W tym biegu wzięło udział 57 chłopców (SP Henryków – 22, SP2 – 22, SP4 – 13).

Dwa ostatnie biegi to kategoria szkół ponadgimnazjalnych: dziewcząt na dystansie 2000m. i chłopców na dystansie 3000 m. Pierwsza przekroczyła linię mety Karolina Dąbrowska z KLO Henryków, druga dobiegła Natalia Wychodzka z KLO Henryków, trzecie miejsce zajęła Marta Rzepka z ZSP w Ziębicach. W biegu tym  udział wzięło 6 dziewcząt (ZSP – 4 i KLO Henryków – 2). Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Kacper Taczała – KLO Henryków, drugi był Kamil Cechowski również KLO Henryków, trzeci Dawid Ciesielski z ZSP Ziębice. W biegu chłopców udział wzięło 6 zawodników: ZSP – 3 i KLO – 3.

W tym roku głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa w Henrykowie wspomagana przez Urząd Miejski, Gminne Centrum Edukacji i Sportu oraz Ziębickie Centrum Kultury. W biegach, które odbyły się 6 czerwca 2018 r., wzięły udział wszystkie szkoły i przedszkola ziębickiej gminy. Uroczystego otwarcia dokonał zastępca burmistrza Tomasz Bafia, dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie Elżbieta Płonka-Cichowska i dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu Andrzej Regner. Po rozegraniu biegów w danej kategorii odbywała się ceremonia wręczenia medali, dyplomów i nagród dla najlepszych biegaczy. Po tej ceremonii dzieci i młodzież wzięła udział w loterii fantowej. Drobne fanty zostały  zakupione przez szkoły i przedszkola. Po rozegraniu ostatniego biegu rozlosowano wśród wszystkich uczestników dwa rowery zakupione przez Urząd Miejski w Ziębicach i Gminne Centrum Edukacji i Sportu. Szczęśliwymi posiadaczami rowerów zostali: Paweł Hucaluk ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie i Krzysztof Wojdyło ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w biegach.

W tegorocznej imprezie wzięło udział 715 młodych biegaczy z Gminy Ziębice. Serdeczne podziękowania należą się Dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi Szkoły Podstawowej w Henrykowie za perfekcyjne przygotowanie i przeprowadzenie tak dużej imprezy sportowej. Dziękujemy również dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom wszystkich placówek oświatowych za tak masowy udział dzieci i młodzieży z gminy w „Polska biega” w Ziębicach.