Jak co roku – maj, to w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach czas, w którym uczniowie edukacji wczesnoszkolnej byli twórcami i wykonawcami imprezy podsumowującej projekt czytelniczy pt.: „Najpiękniejsze polskie legendy”. Wydarzenie było też okazją do wspólnego celebrowania Dnia Matki.

24 maja, oprócz zaproszonych Mam, którym to właśnie dedykowane były efekty dziecięcej pracy, uczniowie klas I-III  gościli: wójta gminy Ciepłowody Łukasza Białkowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Jacka Wolskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Damiana Cieślika, księdza Ryszarda Słowiaka oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji Edytę Zielonkę. Obecne też były dyrektor szkoły Beata Lupa oraz wicedyrektor Barbara Kopij.

Projekt „Najpiękniejsze polskie legendy” miał na celu przybliżyć dzieciom utwory i postaci związane z polska literaturą i historią. W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, uczniowie klas I-III pragnęli dołożyć własną cegiełkę do wydarzeń organizowanych z okazji tej okrągłej rocznicy. Dzięki lekcjom poświęconym  legendom, uczniowie poznali miejsca istotne dla naszej historii: Gniezno, Kruszwicę, Kraków i Warszawę. Poznając bohaterów lektur uświadomili sobie, jak ważne są cechy tj.: odwaga, pomysłowość, wierność zasadom, przyjaźń. Były to lekcje patriotyzmu i służyły  poznawaniu świata.

Przez niemal cały kwiecień i maj uczniowie czytali polskie legendy, takie jak: legendę o Lechu Czechu i Rusie, o warszawskiej syrence, o smoku wawelskim, o Bazyliszku, królu Popielu i Piaście Kołodzieju, o królu Kraku i jego córce Wandzie. Przygotowywali do nich prace plastyczne, piosenki oraz inscenizacje. Zaproszeni goście Beata Lupa i Edyta Zielonka oraz Łukasz Białkowski, ks. Ryszard Słowiak i Damian Cieślik odczytali fragmenty wspomnianych utworów w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

W trakcie realizacji projektu uczniowie brali udział w licznych konkursach, min.: konkursie pięknego czytania. W tym przypadku musieli wykazać się poprawnością, intonacją i płynnością czytanego fragmentu legendy. Spośród uczniów klas I: miejsce I przypadło: Amelii Gorczowskiej, m. II Karolowi Durajowi, m. III Mai Przepiórze. Spośród uczniów klas II: m. I zdobyła: Zofia Pietrykiewicz, m. II Martyna Kukowska, m. III Emilia Tomasiak. W klasach III: m. I zajęła Oliwia Wysocka (III B), m. II Emilia Myślińska (III B), m. III Katarzyna Sypniewska (III C). Wyróżniania dla: Dawida Hercunia, Florentyny Jurczak, Ziemowita Szopińskiego, Mateusza Zalasa, Mai Tworzydlak. Nagrodzeni zostali również uczniowie biorący udział w konkursie plastycznym, dotyczącym wysłuchanych i omawianych legend. Tutaj wyróżnili się: I m. Oliwia Wysocka (III B), II m. Zofia Tatarek (III A), III m. Roksana Gryk – Waloszek (III B). Wyróżnienia: Julia Piątek, Maja Morawska i Marcin Węgrzyniak. Przyznawane były również nagrody  za udział przedstawicieli klas w konkursie znajomości omawianych na lekcjach legend. I m. zdobyła klasa III A, II m. klasa III B, III m. klasa II. Wyróżnienia: Klasa I i III C.

Imprezę zwieńczyła piosenka dla wszystkich mam pt.: „Moja mama”, wręczenie upominków i zaproszenie na słodki poczęstunek. Uroczysta i  radosna atmosfera tego dnia udzieliła się licznie przybyłym gościom. Jeszcze raz w imieniu dyrekcji, nauczycieli,  a przede wszystkim uczniów życzymy wszystkim Mamom spełnienia marzeń, zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz pociechy ze swoich dzieci.

Agnieszka Zawadzka, Hanna Kurczyńska