Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska Ząbkowic Śląskich pozytywnie oceniła pracę burmistrza Marcina Orzeszka i udzieliła mu absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

Sprawozdanie burmistrz Marcin Orzeszek przedstawił w formie prezentacji, w której omówił dochody i wydatki gminy oraz najważniejsze zrealizowane inwestycje. Dochody za 2017 rok zamknęły się w kwocie 82 324 509,34 zł, zaś wydatki wyniosły 82 974 215,16 zł.