15 czerwca 2018 r. piętnastoosobowa grupa seniorów wzięła udział w I Forum Wspierajmy Seniorów we Wrocławiu. Konferencję, w której uczestniczyło 200 osób zorganizowała Fundacja Wspierajmy Seniorów, która wcześniej na zaproszenie burmistrza Krzysztofa Żegańskiego, spotkała się z seniorami z naszej gminy.

Patronat honorowy nad konferencją pełniły uczelnie medyczne Wrocławia i prezydent miasta. Konferencję dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Miasto Wrocław. Konferencję prowadziła Pani Profesor Ewa Jankowska. Wielkie wrażenie wywarli profesorowie – goście honorowi, a wśród nich Pan Profesor Jan Miodek, którego pasją jest muzyka i który czynnie koncertuje… Piszę o tym, aby podkreślić, jak ważna jest aktywność dla seniorów.

Poza wstępnymi prezentacjami rozpoczęły się warsztaty tematyczne. Uczestników podzielono na pięć grup. Zajmowaliśmy się udzielaniem pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Ciekawym tematem była choroba Alzheimera i to jak rozpoznać objawy chorób otępiennych. Otrzymaliśmy próbki pism chorych osób i uczyliśmy się stawiać diagnozę. Następne tematy, w których seniorzy brali czynny udział to zaburzenia nastroju w podeszłym wieku i próby rozróżniania smutku od depresji. Część uczestników brała udział w warsztacie poświęconemu psychodietetyce i radzeniu sobie ze stresem i kryzysem wieku starszego.

Warsztaty zakończył koncert zespołu akordeonistów Wojciecha Dradracha przyjęty entuzjastycznie przez uczestników konferencji. Uczestniczyliśmy w naukowej uczcie dzięki Pani Profesor Jankowskiej, której seniorzy bardzcy podziękowali w imieniu Pana Burmistrza i Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej bukietem róż i pięknym albumem Barda. Nadmienię, że seniorzy mogli zbadać ciśnienie i porozmawiać z robotem, skonstruowanym przez studentów politechniki.

Krystyna Domska-Bujnowicz