Burmistrz Ziębic Alicja Bira uczestniczyła w odbiorze zrealizowanego zadnia pn.: „Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Zamkowej w Ziębicach”.

W ramach przedsięwzięcia zbudowano bezpieczną zatokę autobusową wyłożoną kostką granitową, służącą do dowiezienia oraz odwiezienia uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4. Zmodernizowano również fragment chodnika przy ul Zamkowej, zainstalowano balustrady łańcuchowe oraz uporządkowano teren przyszkolny od strony ul. Zamkowej. Dotychczas szkolne autobusy z dziećmi wjeżdżały bezpośrednio pod szkołę manewrując przy płycie przyszkolnego boiska. Dlatego też, dzięki realizacji inwestycji, poprawiło się bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie placówki oświatowej.

Wykonawcą robót, zakończonych 13 czerwca 2018 r. była firma ZPUH INSAND Józef Gruszecki ze Złotego Stoku, a wartość zadania wyniosła 122 760 zł brutto.