Przypominamy, że od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Natomiast od 1 lipca w/w wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje również, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program „Dobry start”.

Program „Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi pranemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobą uczącym się – bez względu na dochody.

Świadczenie to przysługiwać będzie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności –  do ukończenia 24. roku życia. Więcej informacji uzyskają Państwo w Ośrodku Pomocy Społecznej, os. XX-lecia 52, Telefon: 748153854.